Prospectus

nl en

Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1100-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek. Lees verder

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Panorama van de Middeleeuwen 5

Kies 2 cursussen buiten je eigen opleiding, in overleg met de keuzeruimtecoördinator

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen 5
Great Books form Medieval Literature 5
Alles over Elckerlyc.nl 5
Onderzoeksvragen Vroegmoderne tijd 5
Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
Parlement en Staten; De democratische traditie in de middeleeuwen. 10
Kloosters en samenleving in de Nederlanden tot 1600 10
The Reformation in The Netherlands 10
Middeleeuwse paleografie 5
Elites in de vroegmoderne wereld 10
Stepperijken (c. 250 v Chr - ca 1750 n Chr) 5

Tweede semester

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700 10

Kies 1 cursus, buiten je eigen opleiding, in overleg met de keuzeruimtecoördinator

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
De taal der liefde. Beroemde (middeleeuwse) liefdesparen 5
Grote beschrijvingen van de VOC 5
Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken 10
Ridderschap in het herfsttij 10
De Nederlandse Opstand – op zoek naar een nieuwe synthese 5
Oud Schrift 5
Nieuws, propaganda en publieke opinie in de Republiek 10
Europese expansie en globalisering, 900-1500 5

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

  • Panorama van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd

  • Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: dr. G. Warnar
Informatie: g.warnar of 071 527 2158
Aanmelding: via uSis

Alle studenten volgen Panorama van de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (5 ECTS, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 1100-1700 (10 ECTS, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze minor via uSis.

Omschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1100-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

In het eerste semester volg je de collegereeks Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, waarin een aantal centrale thema’s uit de cultuurgeschiedenis van de betreffende periode wordt besproken. In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50