Prospectus

nl en

Microbiologie (MCB)

Course
2010-2011

Coördinator
Dr. Ing. S. de Weert
Email: s.de.weert@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving
Onderdelen uit de microbiologie worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht. Doel is het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en hun onderlinge samenhang, alsmede het oefenen in handvaardigheden en het opzetten van experimenten in microbiologisch onderzoek. Tijdens de cursus zal met name aandacht worden besteed aan isolatie en karakterisering van schimmels en bacteriën. Er zal hierbij worden gekeken naar productie van enzymen op verschillende koolstofbronnen, productie van secundaire metabolieten, signaal moleculen. Zelf geïsoleerde bacteriën en schimmels zullen worden getypeerd (verwantschap onderling vaststellen) met behulp van DNA isolaties, PCR fingerprinting en database vergelijking.

Onderwijsvormen
hoorcolleges, zelfstudie, en practicum

Studiemateriaal – Madigan et al Brock Biology of Microorganisms, Prentice Hall International Inc., 12e ed. 2009. – Practicumhandleiding

Toetsing – Deeltoetsen, verslagen, (mondelinge presentatie) – Tentamen

Ingangseis/advies
Sterk aanbevolen: microbiologie jaar 1

Rooster
x

Inschrijving
Via Usis en daarna aanmelden in Blackboard

Gebruik Digitale Leeromgeving
Ja, blackboard

Doelstelling
Het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en hun onderlinge samenhang, alsmede het oefenen in handvaardigheden en het opzetten van experimenten in microbiologisch onderzoek

Opmerkingen