Prospectus

nl en

De Nederlandse natie in wording 1813-1913: de eerste eeuw van het koninkrijk

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Gedurende de eerste eeuw van het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden veranderde de politieke cultuur ingrijpend. Democratische instellingen – volksvertegenwoordiging, politieke partijen, pers en kiesrecht – ontstonden of ondergingen tussen 1813 en 1913 fundamentele veranderingen. Ook de betekenis van het begrip ‘politiek’ zelf veranderde in de loop van die eeuw ingrijpend. Aan de hand van centrale thema’s en gebeurtenissen worden deze veranderingen geïllustreerd, uitgelegd en verklaard. Hierbij valt te denken aan thema’s als koningschap en constitutie, democratisering en burgerschap, sociaal verzet, politieke partijvorming en nationalisme, religie en verzuiling.

Leerdoelen

De deelnemers verwerven inzicht in de belangrijkste politieke ontwikkelingen in Nederland in de periode 1813-1913. Daarbij wordt een brede definitie van politiek gehanteerd: ook relevante sociaal-economische en culturele aspecten komen aan bod, waardoor de veranderingen in de politieke cultuur van het koninkrijk in een breder perspectief worden geplaatst.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Er wordt bij deze cursus geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (diverse edities leverbaar)

  • Ido de Haan, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw (Amsterdam: Wereldbibliotheek 2003)

Uitbreiding tot 10 ECTS is mogelijk door het schrijven van een paper van ca. 3000 woorden op basis van ten minste 300 a 400 pagina’s extra literatuur.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Dhr Dr. D. Bos.