Prospectus

nl en

Retorica, geschiedenis en debat

Deze minor gaat over de historische achtergrond, de context en de ontwikkeling van de retorica, de argumentatietheorie en de debatleer. Het zal je niet ontgaan zijn tijdens de afgelopen verkiezingen in Amerika: de rol van retorica, argumentatie en debat wordt steeds belangrijker. Obama’s redevoeringen worden alom geprezen. Naast de politiek wordt retorica ook sinds oudsher ingezet in de wetenschap en het recht. Deze minor geeft de historische context daarvan en zorgt ook dat je je bewust wordt van alle aspecten van de retorica zoals argumentatie en drogredenen, stijl en structuur, zodat je schriftelijke en mondelinge uitingen van anderen kunt analyseren en beoordelen. Maar dat niet alleen, je wordt ook zelf getraind in het schrijven van teksten en het voeren van een debat.

Maximum aantal deelnemers: 40

Cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Taal in gebruik 5
Theorie en praktijk van het debat 5
Stilistiek 5

Tweede semester

Kies drie uit de volgende vijf

Argumentatieve en retorische analyse 5
Klassieke en moderne retorica 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5
De Nederlandse natie in wording 1813-1913: de eerste eeuw van het koninkrijk 5
Clio en de macht; Politiek gebruik van het verleden in de 19de en 20ste eeuw 5

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

  • Taal in gebruik

  • Theorie en praktijk van het debat

  • Stilistiek

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: prof.dr. T. van Haaften en prof.dr. H. te Velde
Informatie: t.van.haaften en h.te.velde
Aanmelding: via uSis

Beschrijving

Deze minor gaat over de historische achtergrond, de context en de ontwikkeling van de retorica, de argumentatietheorie en de debatleer. Het zal je niet ontgaan zijn tijdens de afgelopen verkiezingen in Amerika: de rol van retorica, argumentatie en debat wordt steeds belangrijker. Obama’s redevoeringen worden alom geprezen. Naast de politiek wordt retorica ook sinds oudsher ingezet in de wetenschap en het recht. Deze minor geeft de historische context daarvan en zorgt ook dat je je bewust wordt van alle aspecten van de retorica zoals argumentatie en drogredenen, stijl en structuur, zodat je schriftelijke en mondelinge uitingen van anderen kunt analyseren en beoordelen. Maar dat niet alleen, je wordt ook zelf getraind in het schrijven van teksten en het voeren van een debat.

Maximum aantal deelnemers: 40

Programma

Vakken van de minor:
Argumentatieve en retorische analyse: een eerste kennismaking met de theorie en praktijk van de retorische analyse van (vooral betogende) teksten. Aan de orde komt hoe sprekers en schrijvers de inhoud, de ordening, de verwoording en de presentatie van hun teksten afstemmen op het beoogde doel en publiek. Het onderdeel argumentatieleer is bedoeld om argumentatie in betogende teksten te leren analyseren.

Stilistiek: een kennismaking met enkele belangrijke stijlopvattingen en -benaderingen.

Retorica, klassiek en modern: kennismaking met het systeem van de klassieke retorica (van Aristoteles tot Quintilianus). Deze kennis leer je toe te passen op klassieke en moderne redevoeringen (van Demosthenes tot Bin Laden).

Tekstontwerp en persuasieonderzoek: wat maakt een folder, rapport of verkoopbrief succesvol? Hoe beïnvloeden inhoud, structuur, stijl en illustraties van een tekst het overtuigingsproces?

Theorie en praktijk van het debat: kennismaking met het debat, met name in specifieke debatcontexten zoals de wetenschap, de politiek en het recht. Je traint ook je eigen debateervaardigheden.

Clio en de macht: Politiek gebruik van het verleden in de 19de en 20ste eeuw: machthebbers hebben altijd geprobeerd om de geschiedenis retorisch in te zetten voor de legitimatie van hun werk of positie. Aan de orde komen de functies van geschiedenis in verschillende nationale gemeenschappen, de instrumenten van machthebbers om de geschiedenis te manipuleren, en de vraag wanneer dominante versies van het verleden controversieel worden.

Discussies en conflicten in de Nederlandse politiek vanaf de 19e eeuw: van algemeen kiesrecht tot partijscheuringen en opvallende politieke rellen. Later in deze collegereeks zul je zelf onderzoek doen naar de vorm waarin een bepaald conflict werd uitgevochten.