Prospectus

nl en

Inleiding Beeldende Kunst & Fotografie 1800-heden

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis. Bovendien dient de student op academisch niveau globale kennis van en inzicht in de geschiedenis van de kunstproductie in het Westerse cultuurgebied opgedaan te hebben, in het bijzonder van de periode vóór 1800.

Beschrijving

De beeldende kunst van de nieuwste tijd kent een grote variatie. Om daar wegwijs in te worden behandelen wij aan de hand van thema’s verschillende aspecten van de moderne kunst en van onderzoek op dit gebied. Termen zoals avant-garde, expressie, verbeelding, het sublieme, realisme, abstractie, formalisme, modernisme en postmodernisme lopen als rode draden door de kunst vanaf 1800 tot heden. Actuele onderwerpen zoals fotografie, nieuwe media en de mondiale kunstwereld maken uiteraard ook deel uit van dit blok. Afhankelijk van het thema zal de vorm, het medium, de inhoud of de functie van kunstwerken centraal staan. Ook de discussie over wanneer de ‘oude beeldende kunst’ in de ‘moderne beeldende kunst’ overgaat speelt een rol in deze collegereeks. De klassieke indeling in stromingen, zoals in de overzichtwerken van de kunstgeschiedenis, verliezen we zeker niet uit het oog, maar een thematische aanpak laat beter de verbanden zien.

Leerdoelen

De student kan belangrijke kunstobjecten uit het recente verleden herkennen en dateren en heeft inzicht in veel bestudeerde vraagstukken uit het onderzoeksveld van de moderne en hedendaagse kunst.

  • Kunnen herkennen en dateren van objecten uit de kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd, deze kunnen plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkelingen en historische en culturele contexten waarin de objecten functioneren.

  • Weten hoe technische en materiële aspecten van de kunstproductie na 1800 (industriële productie van verfstoffen, fotografische technieken, video, etc.) de verschijningsvorm van artefacten kunnen bepalen.

  • Een kritische instelling hebben ten aanzien van kunsthistorische literatuur.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 15-17 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

2 schriftelijke tentamens met enkele essayvragen (2 × 50% van het eindcijfer).

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, hand-outs, lijst tentamenstof, korte teksten voor tentamen en PowerPoints van de colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

  • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History, (enhanced) 13th edition [ISBN 978-1-4390-8592-7]

  • Enkele teksten die op Blackboard geplaatst zullen worden.

Studenten wordt verzocht de literatuur voor een college voorafgaand aan dat college te lezen.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. H.F. Westgeest: h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.