Prospectus

nl en

Art History

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor studenten met een WO-bachelor anders dan Kunstgeschiedenis. Het pre-mastertraject geeft toegang tot de master Art History en omvat 60 ECTS.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studiecoördinator

Studenten dienen te voldoen aan de eisen van onderstaand schakelprogramma van 60 ec.
NB

  • 1 van de 2 werkgroepen BA2 moet vallen in de richting van specialisatie

  • De toelatingscommissie heeft het recht van dit programma af te wijken voor individuele aanpassingen tot maximaal twee cursussen, afhankelijk van de gekozen specialisatie.

Eerste jaar

De toelatingscommissie heeft het recht van dit programma af te wijken voor individuele aanpassingen tot maximaal twee cursussen, afhankelijk van gekozen specialisatie.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kies één van de volgende drie BA1 hoorcolleges:

Themacursus I: Iconografie Algemeen 5
Introduction to Architectual History 1400-2000 5
Inleiding Beeldende Kunst, Prent- en Tekenkunst 500 - 1800 5

Themacursus BA 2 (5 ECTS)

in overleg met studiecoördinator

Werkgroep BA 2 (5 ECTS)

(in overleg met studiecoördinator)

Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven 5
Werkgroep BA3 naar specialisatie 10

Tweede semester

Kies één van de volgende drie BA1 hoorcolleges:

Inleiding Beeldende Kunst & Fotografie 1800-heden 5
Design en Wooncultuur: Capita Selecta 500-heden 5
Kerncurriculum: World Art Studies 5

Themacursus BA2 (5 ECTS)

(in overleg met studiecoördinator)

Werkgroep BA2 (5 ECTS)

(in overleg met studiecoördinator)

Literatuurtentamen binnen specialisatie 5
BA eindwerkstuk Kunstgeschiedenis 10