Prospectus

nl en

Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven

Course
2011-2012

Toegangseisen

Succesvolle afronding Kunstwetenschap I: Esthetica, in Bachelor jaar 2.

Beschrijving

In dit responsie-/hoor-/werkcollege maken de studenten kennis met actueel onderzoek van docenten en promovendi en met de manieren waarop zij dit onderzoek uitvoeren. Vanuit de tijdens de studie opgebouwde brede inhoudelijke vakkennis krijgen de studenten een verdieping in theoretische reflectie op onderzoeksperspectieven die belangrijk en actueel zijn voor het bestuderen van de visuele kunsten, architectuur en design van verleden en heden. Studenten bestuderen deze perspectieven exemplarisch aan de hand van discussies die in de kunstgeschiedenis worden gevoerd en die in de colleges aan bod komen.

Leerdoelen

Studenten begrijpen hoe zij als zelfstandig wetenschappelijke onderzoeker kunnen werken, op basis van voorbeelden die representatief zijn voor de Bacheloropleiding in Leiden.

  • In staat zijn kritische vragen te stellen over bepaalde kunstvormen en/of het schrijven van kunstgeschiedenis naar aanleiding van de in de colleges aangeboden perspectieven.

  • De in de colleges behandelde onderzoeksperspectieven in hun veelzijdigheid kunnen beschouwen, ongeacht het specialisme of de periode.

  • Vanuit een onderzoeksperspectief kritische vragen kunnen betrekken op een zelf gekozen onderzoeksveld of afstudeeronderwerp. I

  • nzicht in de aard van vervolgonderzoek op MA en PhD niveau in de kunsthistorische discipline.

Conceptrooster: donderdag 17-19 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  • De cursus wordt getoetst met zes tot acht kleine opdrachten in de loop van de collegeweken, variërend van take home-tentamen, tekstanalyse, en klein schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

  • De opdrachten vertegenwoordigen de volgende vier deelgebieden Architectuur, Design, Beeldende Kunst 1400-1800, Beeldende kunst 1800-heden.

  • De opdrachten van elk deelgebied vormen samen gemiddeld een deelcijfer dat telt voor 25% van het eindcijfer.

  • Deelcijfers kunnen tussen de vier deelgebieden compenseren in zoverre dat de vier cijfers van de deelgebieden gemiddeld moeten uitkomen op minimaal 6.0.

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en uitslagen van deelcijfers in het grade center.

Literatuur

N.t.b.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.dr. R. Zwijnenberg: r.zwijnenberg@hum.leidenuniv.nl (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.