Prospectus

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen

Course
2011-2012

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

R. Hague and M. Harrop, Comparative Government and Politics, an introduction, 8e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 3e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

Aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning:

R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008

reader.

Toetsing

Tentamen; opdrachten in werkcolleges.

Schriftelijk tentamen
Dinsdag 27 maart 2012, 9.00-12.00 uur, USC
Hertentamen
Dinsdag 5 juni 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcolleges
dinsdag 7 februari t/m 20 maart van 15.00-17.00 uur, SC01 en
donderdag 9 februari t/m 22 maart van 15.00-17.00 uur, SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 9.00-11.00 uur, 1A15
werkgroep 2: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 9.00-11.00 uur, 1A11
werkgroep 3: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 9.00-11.00 uur, 1A37 (behalve 24 feb zaal 1A22 en 9 mrt zaal 5A29)
werkgroep 4: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 11.00-13.00 uur, 5A41
werkgroep 5: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 11.00-13.00 uur, 6C03 (behalve 17 feb t/m 24 feb zaal 1A22 en 2 mrt zaal 1A15 en 9 mrt 1A41 en 16 mrt zaal 0A33)
werkgroep 6: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 13.00-15.00 uur, 5A37 (behalve 16 mrt 5A41)
werkgroep 7: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 15.00-17.00 uur, 5A37 ((behalve 16 en 23 mrt 1A11)
werkgroep 8: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 15.00-17.00 uur, 1A37 (behalve 10 feb 1A15)
werkgroep 9: vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 15.00-17.00 uur, 1A22 (behalve 16 en 23 mrt 1A15)
werkgroep 10: vrijdag 10 februari t/m 23 maart 13.00-15.00 uur, SA23 (behalve 17 feb t/m 9 mrt 5B04)