Prospectus

nl en

Eerste jaar

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Bezoek regelmatig de website van Politieke Wetenschap voor aanvang van het nieuwe academische jaar.

Introductiebijeenkomst: maandag 5 september van 10-11.30 uur in zaal 1A20

Inschrijving werkgroepen: uSis

De link naar uSis vindt u in de rechter kolom op deze pagina. Onder deze link vindt u nog twee links voor hulp bij inschrijving. Mocht u er niet uitkomen dan is er een helpdesk beschikbaar die u verder kan begeleiden bij het inschrijven voor werkgroepen. U vindt hen op de eerste etage links naast de servicedesk. De helpdesk is geopend tussen 13 en 15 uur. Contactgegevens vindt u onderaan de link naar uSis.

Blok 1: inschrijving geopend van dinsdag 16 augustus 10 uur tot dinsdag 30 augustus.
Blok 2: inschrijving geopend van maandag 10 oktober tot maandag 24 oktober
Blok 3: inschrijving geopend van maandag 16 januari tot maandag 30 januari
Blok 4: inschrijving geopend van maandag 12 maart tot maandag 26 maart

Inloggegevens

Nog geen inloggevens ontvangen? Stuur dan een mail naar onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl onder vermelding van uw naam en studentnummer. Geef in uw email aan voor welke werkgroep u zich wilt inschrijven.

Aan- en afmelden voor tentamens: uSis

Vanwege het aanvragen van het juiste aantal tafels bij het Universitair Sportcentrum (USC) waar de tentamens meestal worden afgenomen is het van belang dat u zich tijdig aan- of afmeldt voor een tentamen. Dit kan vanaf 28 dagen tot 10 dagen voor het tentamen via uSis. Indien u zich niet houdt aan deze inschrijftermijn houdt kunnen wij deelname aan het tentamen niet garanderen. Als u na aanmelding toch niet deel kunt nemen aan het tentamen, dan kunt u zich nog tot tien dagen voor het tentamen afmelden via uSis. Afmelden buiten deze termijn kan alleen door een mail te sturen naar de onderwijsadministratie van het Instituut voor Politieke Wetenschap (onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl) met daarin de reden van afmelding, uw naam, studentnummer en het tentamen waarvoor u zich wenst af te melden. Niet tijdige afmelding heeft tot gevolg dat er een ‘1’ resultaatwaardering in het systeem wordt ingevoerd.

Neem bij problemen met aan –of afmelden via Usis, binnen de gestelde inschrijftermijn contact op met de helpdesk. Indien men u daar onverhoopt niet verder kan helpen, neem dan zo spoedig mogelijk per email, contact op met het onderwijsbureau van Politieke Wetenschap.

Het is aan te raden om naar het tentamen een uitdraai van uw inschrijving mee te nemen, want als u niet op de kandidatenlijst staat, dan kunt u niet deelnemen aan het tentamen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I: Theorieën & Benaderingen 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk 5
Recht 5

Blok 3

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Economie 5

Blok 4

Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Europese Geschiedenis 5

Tweede jaar

Inschrijven voor tweedejaars werkgroepen via uSis

Inschrijven voor de werkgroepen van blok 1 Comparative Analysis of Political Systems en Methoden van Politicologisch Onderzoek kan vanaf dinsdag 16 augustus tot woensdag 31 augustus. Werkgroepen die in latere blokken worden aangeboden zullen 3 weken voor aanvang van het werkgroeponderwijs open worden gezet en 1 week voor aanvang worden gesloten.

Het aan- en afmelden voor tentamens

Vanwege het aanvragen van het juiste aantal tafels bij het Universitair Sportcentrum (USC) waar de tentamens meestal worden afgenomen is het van belang dat je je tijdig aan- of afmeldt voor een tentamen. Dit kan vanaf 28 dagen tot 10 dagen voor het tentamen via USIS. Indien je je niet aan deze inschrijftermijn houdt kunnen wij niet garanderen dat je aan het tentamen kunt deelnemen. Als je na aanmelding toch niet deel kunt nemen aan het tentamen dien je je af te melden via USIS, dit kan tot 10 dagen van tevoren. Afmelden buiten deze termijn kan alleen door een mail te sturen aan: onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl met daarin de reden van afmelding, je naam, studentnummer en het tentamen waarvoor je je af wilt melden. Niet tijdige afmelding heeft tot gevolg dat er een ‘1’ resultaatwaardering in het systeem wordt ingevoerd.

Let op. Om in het 3e jaar te kunnen starten met het Bachelorproject dient de student onder andere ten minste 40 ECTS uit het 2e jaar te hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Research Methods in Political Science en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Research Methods in Political Science 5

Blok 2

Rationele-keuze theorie 10
Politics of the EU 5

Blok 3

Politieke Psychologie 10
Media and Politics 5

Blok 4

Politieke Filosofie 10
Methods of Data Collection 5

Derde Jaar

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie volgt u:

  • 3 Vervolgcursussen (3×10 ECTS=) 30 ECTS

  • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 15 ECTS

  • Een Bachelorproject van 15 ECTS

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte .

Met ingang van dit jaar schrijft u zich via uSis aan het begin van het jaar vanaf dinsdag 16 augustus tot woensdag 31 augustus tegelijkertijd in voor maximaal drie vervolgcursussen.

Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers, dus wees er op tijd bij! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd.

Let op. Per cursus zijn in voorkomende gevallen toegangseisen onder de cursusbeschrijvingen gesteld. Het behalen van de propedeuse is verplicht alvorens derdejaarsonderwijs kan worden gevolgd. Zie hiervoor ook bijlage 3a van het Onderwijs- en Examenreglement, Bacheloropleiding Politicologie Leiden.

Course EC Semester 1 Semester 2

Block 1

Politiek Leiderschap 10
Internationale Organisaties en Regimes 10
Politieke Filosofie van het Kapitalisme 10
Public Opinion and the Media 10

Block 2

Moderne Politieke Theorie 10
Nederlandse Politieke Partijen en Stromingen 10
Politiek van Ontwikkelingslanden 10
International Politics: Theories and Approaches 10

Block 3

EU Foreign Policy 10
Analyse van politiek-filosofische teksten 10
Parlementaire Geschiedenis 10
Politieke Partijen en Representatie 10
Bachelor Project Deel 1 (Leiden) 5

Block 4

Bachelor Project Deel 2 10
Ethnic Diversity and Political Institutions 10

Repositorium

Leids Repositorium

Na afronding van uw Bachelorproject meldt u uw goedgekeurde bachelorscriptie in pdf formaat aan voor plaatsing in het Leids bachelor scriptierepositorium. Het onderwijssecretariaat ontvangt van deze aanmelding automatisch een e-mail. Na ontvangst van deze e-mail wordt gecontroleerd of het volledig ingevulde en ondertekende scriptieformulier (met de gemotiveerde beoordeling, en de plagiaat- en embargoverklaring) in uw dossier aanwezig is. Als dat zo is, dan volgt definitieve plaatsing in het Leids scriptierepositorium. Uitsluitend goedgekeurde bachelorscripties komen in aanmerking voor opname in het repositorium.