Prospectus

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen

Course
2011-2012

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

R. Hague and M. Harrop, Comparative Government and Politics, an introduction, 8e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 3e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

Aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning:

R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008.

reader.

Toetsing

Tentamen; opdrachten in werkcolleges.

Schriftelijk tentamen
Dinsdag 29 mei 2012, 9.00-12.00 uur, USC
Hertentamen
Dinsdag 26 juni 2012, 9.00-12.00 uur, _Let op, afwijkende locatie; IJshal 1 (Leidse IJshal, Vondellaan 41 in Leiden) _

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcolleges
Dinsdag 3 april t/m 22 mei, 9.00-11.00 uur, Gorl. 03 (behalve 3 april dan KOG C131 en 17 april zaal SC01)
Donderdag 5 april t/m 24 mei, 9.00-11.00 uur, Gorl. 02 (behalve 19 april dan zaal FSW SC01, 3 mei in Gorl. 4/5, 10 mei in KOG A144, 17 mei Hemelvaartsdag)

Werkgroepen
werkgroep 1: vrijdag 13 april t/m 25 mei, 9.00-11.00 uur,1A33 (behalve 18 mei sluitingsdag) en
maandag 21 mei, 9.00-11.00 uur 1A33
werkgroep 2: vrijdag 13 april t/m 25 mei, 9.00-11.00 uur, 6C03 (behalve 18 mei sluitingsdag) en
maandag 21 mei, 9.00-11.00 uur 6C03
werkgroep 3: vrijdag 13 april (6C03) en 27 april (1A15) 11.00-1300 uur, vrijdag 20 april t/m 25 mei, 13.00-15.00 uur, 6C03 (behalve 18 mei sluitingsdag) en maandag 21 mei, 13.00-15.00 uur 6C03
werkgroep 4: vrijdag 13 april (1A47) en 27 april (SA37) 11.00-1300 uur, vrijdag 20 april t/m 25 mei, 13.00-15.00 uur, 1A33 (behalve 11 mei van 11.00-13.00 uur zaal 1A24 en 18 mei sluitingsdag) en dinsdag 22 mei, 17.00-19.00 uur 1A33
werkgroep 5: vrijdag 13 april t/m 25 mei,15.00-17.00 uur, 1A33 (behalve 11 mei van 16.00-18.00 uur in zaal 1A33 en 18 mei sluitingsdag) en
maandag 21 mei, 17.00-19.00 uur 1A33
werkgroep 6: vrijdag 13 april t/m 25 mei, 15.00-17.00 uur, 6C03 (behalve 18 mei sluitingsdag) en
maandag 21 mei, 17.00-19.00 uur 1A09
werkgroep 7: vrijdag 13 april t/m 25 mei, 9.00-11.00 uur, 5A37 (behalve 13 april in SA37, 20 april SB45, 4 mei 1A37 en 18 mei sluitingsdag) en maandag 21 mei, 9.00-11.00 uur 1A30
werkgroep 8: vrijdag 13 april (zaal 5A44) en 27 april (zaal SA49) 11.00-13.00 uur en vrijdag 20 april en 4 mei t/m 25 mei, 13.00-15.00 uur, wisselende zaal nl. 20 april wnbg, 4 mei SA29, 11 mei SA23, 18 mei sluitingsdag en 25 mei 5A29) en maandag 21 mei, 13.00-15.00 uur 1A30