Prospectus

nl en

Politiek Leiderschap

Course
2011-2012

Omschrijving

Het is een vreemde paradox in de politieke wetenschap dat we minder weten van politieke actoren naarmate zijn meer invloed hebben. Empirisch onderzoek naar het gedrag op massa-niveau (kiezers, burgers) is nu eenmaal makkelijker dan het bestuderen van politieke elites of leiders. Toch probeert deze vervolgcursus het evenwicht enigszins te herstellen. Na een bespreking van de belangrijkste concepten (politieke elites, leiderschap) kijken we achtereenvolgens naar de genese (ambitie en recrutering) en het functioneren (typologieën, besluitvorming, leiderschapsethiek) van politieke leiders, waarna we eindigen met de relatie tussen leiders en volgelingen.

Onderwijsvormen

Deelnemers moeten actief deelnemen aan alle bijeenkomsten, maar in geval van overmacht mag één bijeenkomst gemist worden. In plaats van een eind-paper schrijft elke deelnemer voor elke bijeenkomst een essay.

Studiematerialen

Artikelen en hoofdstukken (ongeveer 900 pagina’s). Een programma met literatuurlijst is beschikbaar voor aanvang van de vervolgcursus. Van elk te lezen onderdeel wordt één exemplaar tenminste één week tevoren ter beschikking gesteld in een map in de Faculteitsbibliotheek.

Toetsing

Het gemiddelde cijfer van de zeven beste essays vormt het eindcijfer.

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster:
dinsdag 6 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A11 en
donderdag 8 september t/m 20 oktober, 9.00-11.00 uur, 5A29

Ingangseisen

Politieke Psycholo­gie