Prospectus

nl en

Politiek van Ontwikkelingslanden

Course
2011-2012

Beschrijving

Dit vak biedt een kennismaking met brede thema’s in de politiek van ontwikkelingslanden en een diepgaande analyse van de problemen van staat en regime in ontwikkelingslanden. De erfenis van het kolonialisme, de politieke modellen van de periode na de onafhankelijkheid, autoritair en militair bestuur, personalistische heerschappij en zwakke instituties vormen de brede thema’s van de eerste weken. Vervolgens is de focus op democratisering in ontwikkelingslanden en de vraag hoe democratie zich verhoudt tot de institutionele ontwikkeling van de staat, tot governance en tot ontwikkeling. Een debat over de donoragenda voor good governance en democratisering en de donor conditionaliteit vormt het sluitstuk van de cursus.

Onderwijsvormen

Seminarstijl, discussie en presentaties.

Literatuur

Adrian Leftwich, States of Development: On the Primacy of Politics in Development (Cambridge: Polity Press, 2000, of herziene druk).

B.C. Smith, Understanding Third World Politics: theories of political change and development (New York, Pallgrave) THIRD revised and updated edition!

Daarnaast: artikelen en hoofdstukken uit boeken, zie de studieboekenkast in de FSW bibliotheek.

Toetsing

Vier essay opdrachten (ieder 1600 woorden) en een inleiding over een van de opgegeven artikelen/hoofdstukken.

Eindcijfer: essays ieder 20%, inleiding 10%, participatie 10%. Maximaal één als onvoldoende beoordeeld essay mag worden herkanst.

Ingangseisen

Comparative Analysis of Political Systems

Rooster:
dinsdag 1 november t/m 20 december, 11.00-13.00 uur, 6C03 en
donderdag 3 november t/m 22 december, 11.00-13.00 uur, 5A41