Prospectus

nl en

Economie

Course
2011-2012

Beschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.
Terwille van diegenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO. Met deze cursus wordt een degelijke basis gelegd voor een goed begrip van de huidige economische praktijk en de historische achtergrond daarachter.

Eindtermen:

  • Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische wetenschap. – Hij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling. – Hij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Onderwijsvormen

7 hoorcolleges van 2 uur en 7 werkgroepen van 2 uur. Op de werkgroepbijeenkomsten worden de opgaven uit het tekstboek en uit het werkboek besproken. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse afleveringen op Blackboard gepubliceerd. Voor deelname aan de werkgroepen is voorbereiding een vereiste. Voor deelname aan de werkgroepen is inschrijving noodzakelijk.

Literatuur

Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2009), Essentials of Economics, 2e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-0-07-01 7266-1).

NB: er is van deze paperback ook een hardcover in omloop, maar die is meer dan twee keer zo duur! Pas dus op!

Werkboek (Blackboard).

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Woensdag 28 maart 2012, 9.00-12.00 uur, USC
Hertentamen
Woensdag 6 juni 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
maandag 6 februari t/m 19 maart, 15.00-17.00 uur, SC01

Werkgroep
werkgroep 1: woensdag 8 februari t/m 21 maart, 13.00-15.00 uur, zaal 1A20, behalve 15 februari dan Gorl. 03

Responsiecollege
woensdag 8 februari t/m 21 maart, 15.00-16.00 uur, zaal 1A47, behalve 22 feb dan zaal 5A37, 29 feb en 7 maart dan zaal 1A15, 14 maart dan zaal 1A41 en 21 maart dan zaal 1A15.