Prospectus

nl en

Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk

Course
2011-2012

Beschrijving

De cursus behandelt een selectie van belangrijke thema’s in de internationale betrekkingen. Er is gekozen voor uiteenlopende onderwerpen zoals vredesmissies, ontwikkelingssamenwerking, Europese integratie, wapenbeheersing en internationale economische betrekkingen. De thema’s worden in een historische context geplaatst, waarbij de recente geschiedenis het uitgangspunt is. Daarnaast wordt er in deze cursus voortgebouwd op de kennis van theorieën en benaderingen die is opgedaan in de cursus Internationale Politiek I. Er zal een verdiepingsslag worden gemaakt door de thema’s vanuit een theoretisch perspectief te benaderen. Ten slotte is er bij de cursus Internationale Politiek II ook aandacht voor de ‘alledaagse’ praktijk van de internationale politiek. Daartoe worden er onder andere gastdocenten uitgenodigd die werkzaam zijn in organisaties die te maken hebben met de internationale politiek. Dat kunnen internationale (non) gouvernementele organisaties zijn, maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie of de Europese Unie. Deze sprekers zullen vanuit hun praktijkervaring een specifiek thema toelichten.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Heywood, Andrew. 2011, Global Politics, Houndmills/New York: Palgrave Macmillan.

Beeson, Mark and Nick Bisley, eds. Issues in 21st Century World Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010

Reader met artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
donderdag 22 december 2011, 9.00-12.00 uur, USC
Hertentamen
vrijdag 20 januari 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
dinsdag 1 november t/m 13 december, 11.00-13.00 uur, SC01
donderdag 3 november t/m 15 december, 11.00-13.00 uur, Gorl.01

Werkgroepen
Werkgroep 1: vrijdag 4 november t/m 16 december, 9.00-11.00 uur, 1A22
Werkgroep 2: vrijdag 4 november t/m 16 december, 9.00-11.00 uur, 1A11 (behalve 18 nov. In plaats van deze bijeenkomst ma 21 nov. 9.00-11.00 uur, SA29 en behalve 2 dec. In plaats van deze bijeenkomst: ma 28 nov 9.00-11.00 uur, 5A37)
Werkgroep 3: vrijdag 4 november t/m 16 december, 9.00-11.00 uur, 1A15 (behalve 11 nov. In plaats van deze bijeenkomst ma 7 nov. 9.00-11.00 uur, SA21)
Werkgroep 4: vrijdag 4 november t/m 16 december, 11.00-13.00 uur, 1A47 (behalve 4 nov 5A29)
Werkgroep 5: vrijdag 4 november t/m 16 december, 11.00-13.00 uur, 1A22 behalve 4 nov, zaal 1A24, 25 nov 1A09, behalve 18 nov. In plaats van deze bijeenkomst ma 21 nov. 11.00-13.00 uur, SA29 en 2 dec. geen bijeenkomst, in plaats van deze bijeenkomst: ma 28 nov 11.00-13.00 uur, 1A09; en 9 en 16 dec 5A29)
Werkgroep 6: vrijdag 4 november t/m 16 december, 13.00-15.00 uur, 6C03 (behalve 11 nov. In plaats van deze bijeenkomst ma 7 nov. 15.00-17.00 uur, 5A42)
Werkgroep 7: vrijdag 4 november t/m 16 december, 15.00-17.00 uur, 6C03
Werkgroep 8: vrijdag 4 november t/m 16 december, 15.00-17.00 uur, 1A33 (behalve 18 nov. In plaats van deze bijeenkomst ma 21 nov. 15.00-17.00 uur, SA29 en behalve 2 dec. In plaats van deze bijeenkomst: ma 28 nov 15.00-17.00 uur, 0A33)
Werkgroep 9: vrijdag 4 november t/m 16 december, 15.00-17.00 uur, 1A22 (behalve 11 nov. In plaats van deze bijeenkomst ma 7 nov. 15.00-17.00 uur, SA37)
werkgroep 10: vrijdag 4 november t/m 16 december, 13.00-15.00 uur, 1A33 (behalve 11 nov. In plaats van deze bijeenkomst ma 7 nov. 09.00-11.00 uur, SA37 en behalve 2 dec, dan in zaal 1A11)

Let op: de werkgroepen van Jessica Kroezen (werkgroepen 2, 5 en 8) worden in het engels gegeven. Dit is een goede voorbereiding voor degenen die later in een internationale omgeving willen werken en met name aanbevolen aan de studenten die Internationale Betrekkingen en Organisaties specialisatie volgen.