Prospectus

nl en

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren

Course
2011-2012

Omschrijving

Bij het bestuderen van politieke fenomenen kan een onderzoeker empirische vragen stellen die betrekking hebben op de samenhang tussen deze fenomenen. Voor het beantwoorden van empirische vragen is het van belang om kennis te hebben van de wijze waarop data wordt verzameld en geanalyseerd. In het tweede jaar zal in de cursus Methoden van Politicologisch Onderzoek aandacht worden besteed aan de verschillende manieren van dataverzameling. In het eerste jaar ligt het accent op de beschrijving en analyse van data. Tijdens deze cursus zal in de hoorcolleges een inleiding worden gegeven in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek.

In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS en, met behulp van SPSS, worden de statistische analyses zelf uitgevoerd. Studenten wordt bijzonder sterk aanbevolen om alle hoorcolleges aanwezig te zijn en zich goed voor te bereiden door de verplichte stof zorgvuldig te bestuderen. Het volgen van werkcolleges heeft alleen zin als men van te voren de opdrachten heeft voorbereid en de hoorcolleges heeft gevolgd.

Voor nadere informatie zie programma op Blackboard.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges en bijbehorende werkcolleges. De studenten worden geacht alle hoor- en werkcolleges te volgen.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300

George Argyrous, Statistics for research with a guide to SPSS, Sage Publications (edition 2011)

Studenten dienen het SPSS programma bij SURF aan te kopen._

Toetsing

Schriftelijk tentamen in computerzalen.

Schriftelijk tentamen
Tentamen: Vrijdag 30 maart 2012, 9.00-12.00 uur, 1A46/1A26/1A28/1A30/1A32
Hertentamen
Vrijdag 8 juni 2012, 9.00-12.00 uur, 1A46/1A26/1A282B04

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
Maandag 6 februari t/m 19 maart, 11.00-13.00 uur, Gorl.01 behalve 6 en 13 feb en 19 mrt zaal KOG C131 en 12 mrt wnbg en
Woensdag 8 februari t/m 21 maart, 11.00-13.00 uur, Gorl.01 behalve 14 mrt zaal SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 11.00-13.00 uur, 1A32 (pc)
werkgroep 2: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 11.00-13.00 uur, 1A30 (pc)
werkgroep 3: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 11.00-13.00 uur, 1A46 (pc) (behalve 23 feb t/m 8 mrt 2B04 en 15 mrt zaal wnbg)
werkgroep 4: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 13.00-15.00 uur, 1A32 (pc)
werkgroep 5: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 13.00-15.00 uur, 1A46 (pc) (behalve 23 feb t/m 1 mrt zaal 1A46 en 8 t/m 22 mrt zaal wnbg)
werkgroep 6: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 9.00-11.00 uur, 1A32
werkgroep 7: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 9.00-11.00 uur, 1A26
werkgroep 8: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 17.00-19.00 uur, 1A30 (pc)
werkgroep 9: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 17.00-19.00 uur, 1A26 (pc)
werkgroep 10: donderdag 9 februari t/m 22 maart, 17.00-19.00 uur, 1A28 (pc)