Prospectus

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Course
2011-2012

Omschrijving

Centraal staat de regressie analyse, d.w.z. het onderzoek naar de samenhang van variabelen met als doel het identificeren en schatten van deze relatie. Naast de bivariate regressie analyse wordt ook het effect van meerdere onafhankelijke variabelen op één afhankelijke variabele – d.m.v. een multiple regressie analyse – onderzocht.
In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS en, met behulp van SPSS, worden de statistische analyses zelf uitgevoerd. Studenten wordt bijzonder sterk aanbevolen om alle hoorcolleges aanwezig te zijn en zich goed voor te bereiden door de verplichte stof zorgvuldig te bestuderen. Het volgen van werkcolleges heeft alleen zin als men van te voren de opdrachten heeft voorbereid en de hoorcolleges heeft gevolgd.

Voor nadere informatie zie programma op Blackboard.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges en bijbehorende werkcolleges. De studenten worden geacht alle hoor- en werkcolleges te volgen.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300

George Argyrous, Statistics for research with a guide to SPSS, Sage Publications (edition 2011)

Studenten dienen het SPSS programma bij SURF aan te kopen._

Toetsing

Schriftelijk tentamen in computerzalen.

Schriftelijk tentamen
Vrijdag 1 juni 2012, 9.00-12.00 uur, 1A46/1A26/1A28/2B04/1A30/1A32
Hertentamen
Vrijdag 29 juni 2012, 9.00-12.00 uur, souterrain

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
Maandag 2 april t/m 21 mei, 15.00-17.00 uur, Gorl.02 (behalve 9 april 2e Paasdag en 30 april Koninginnedag)
Woensdag 4 april t/m 23 mei, 15.00-17.00 uur, Gorl.02 (behalve 4 en 11 apr SC01 en 18 april zaal wnbg)

Werkgroepen
werkgroep 3: donderdag 5 april t/m 24 mei, 15.00-17.00 uur, zaal 1A28 (behalve 19 april, 10 en 24 mei van 13.00-15.00 uur, zaal 1A32 en 17 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 4: donderdag 5 april t/m 24 mei, 13.00-15.00 uur, 1A30 (pc) (behalve 17 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 5: donderdag 5 april t/m 24 mei, 13.00-15.00 uur, 2B04 (pc) (behalve 5 april, zaal 1A46 en 17 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 6: donderdag 5 april t/m 24 mei, 15.00-17.00 uur, 1A32 (pc) (behalve 17 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 7: donderdag 5 april t/m 24 mei, 17.00-19.00 uur, 1A32 (pc) (behalve 17 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 8: donderdag 5 april t/m 24 mei, 17.00-19.00 uur, 1A30 (pc) (behalve 17 mei Hemelvaartsdag)