Prospectus

nl en

Europese Geschiedenis

Course
2011-2012

Coordinator

Dr. J.H.C. Kern (j.h.c.kern@hum.leidenuniv.nl)

Omschrijving

De politieke kaart van Europa is sinds 1989 stormachtig veranderd. In Oost-Europa viel een socialistisch imperium uiteen en werden politieke regimes in korte tijd opgebroken door middel van nationalistische identificaties. Aan de andere kant is West-Europa bezig met een gecompliceerd proces van schaalvergroting, waardoor steeds meer bevoegdheden verschuiven van het niveau van de staat naar dat van bovenstatelijke organisaties, zoals de EU. Om deze tegenstrijdige tendensen te begrijpen is kennis van ontwikkelingen op langere termijn onontbeerlijk. Inzicht in de historische pluraliteit van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk moderniseringsproces is de doelstelling van dit college. Daarbij is het van belang te letten op de wisselwerking tussen de veranderingen op politiek-institutioneel, sociaal-economisch, en cultureel-mentaal gebied in de twee eeuwen Europese geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot en met de Val van de Muur.

Onderwijsvormen

De opzet van de cursus is als volgt: 1) een hoorcollege van 2 uur wekelijks, waarin de chronologische hoofdlijnen en algemene theoretische problemen worden behandeld door de docent; 2) een (verplicht) werkcollege van 2 uur per week, waarin discussie over de stof plaatsvindt aan de hand van vragen en referaten door de studenten; 3) de bestudering van een handboek teneinde een overzicht te verwerven van de Europese geschiedenis tussen 1789 en 1989.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: 370.

J.P. McKay e.a., _A History of Western Society, Vol. C, From the Revolutionary era to the present (10th edition, Boston 2011) ISBN 978-0-312-64063-7.

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (3/4 van het eindcijfer).

Een beoordeling van de bijdrage in de werkcolleges (1/4 van het eindcijfer).

Schriftelijk tentamen
woensdag 30 mei 2012, 9.00-12.00 uur, Gorleus 4/5

Hertentamen
woensdag 27 juni 2012, 9.00-12.00 uur, Gorleus 4/5

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
maandag 2 april t/m 21 mei, 11.00-13.00 uur, Gorl.03 (behalve 9 april 2e Paasdag, bijeenkomst 16 april in FSW, zaal 1A20; 30 april Koninginnedag) en
vrijdag 13 april, 13.00-15.00 uur, SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: dinsdag 3 april t/m 22 mei, 11.00-13.00 uur, 1A15
werkgroep 2: dinsdag 3 april t/m 22 mei, 13.00-15.00 uur, 1A15
werkgroep 3: dinsdag 3 april t/m 22 mei, 15.00-17.00 uur, 1A15
werkgroep 4: woensdag 4 april t/m 23 mei, 9.00-11.00 uur, 1A33 (behalve 16 mei, verplaatst naar 15 mei, 13.00-15.00 uur in zaal 1A11)
werkgroep 5: woensdag 4 april t/m 23 mei, 11.00-13.00 uur, 1A33
werkgroep 6: woensdag 4 april t/m 23 mei, 11.00-13.00 uur, 1A22
werkgroep 7: woensdag 4 april t/m 23 mei, 13.00-15.00 uur, 1A33
werkgroep 8: woensdag 4 april t/m 23 mei, 13.00-15.00 uur, 1A22