Prospectus

nl en

Internationale Organisaties en Regimes

Course
2011-2012

Omschrijving

Doel: Verwerving van overzicht en beleidsanalytisch vermogen inzake internationale samenwerking, alsmede mondelinge en schriftelijke rapportage daarover.

Inhoud: Internationale politiek lijkt te worden overheerst door conflicten, maar er vindt ook veel samenwerking plaats. De rol en betekenis van multilaterale samenwerking, hetzij geïnstitutionaliseerd in internationale organisaties hetzij via internationale regimes, staan centraal in deze cursus. De aandacht gaat primair uit naar mondiale samenwerkingsverbanden, maar regionale samenwerking zoals de EU, de NAVO en de OVSE komt ook aan bod. Na een introductie over internationale samenwerking, zowel statelijk als niet-statelijk (ngo’s), wordt ingegaan op de Verenigde Naties (VN) en de belangrijkste taken van deze mondiale organisatie: vredeshandhaving en de bevordering van duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Vervolgens worden internationale economische organisaties en regimes behandeld, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbankgroep, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en diverse gespecialiseerde VN organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie.

Onderwijsvormen

College en studenten-presentaties gevolgd door discussie.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 550 pp.

Thomas G. Weiss, David P. Forsythe and Roger A. Coate, The United Nations and Changing World Politics, The Perseus Books Group, 2007 or most recent edition.

Tijdens de cursus worden te lezen artikelen door de docent uitgedeeld, ca. 400 pp.

Toetsing

Deelnemers aan deze cursus houden een korte presentatie van circa 15 minuten over een onderwerp dat in onderling overleg met de docent wordt vastgesteld. Deze presentatie vraagt ongeveer 20 uur voorbereidingstijd.

Over hun onderwerp schrijven de deelnemers een eindpaper van circa 6000 woorden.

Het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van de beoordeling van de presentatie en de beoordeling van het eindpaper.

Inleverdatum eindpaper:

Rooster:
woensdag 7 september t/m 21 september, 11.00-13.00 uur, 1A47 (behalve 7 sept 5A42) en
maandag 26 september t/m 24 oktober, 15.00-18.30 uur, 1A47 (behalve 3 oktober Leidens Ontzet)

Ingangseis

Internationale Politiek I en II.