Prospectus

nl en

Parlementaire Geschiedenis

Course
2011-2012

Omschrijving

In het eerste studiejaar worden studenten geïntroduceerd in de nationale politiek. Deze vervolgcursus beoogt een verdere kennismaking en verdieping van deze materie. Het accent ligt hierbij op een van de belangrijke aspecten van het parlementair stelsel: de ministeriele verantwoordelijkheid. We volgen de loop der geschiedenis en bestuderen daarbij welke ontwikkeling regering en parlement, de twee hoofdactores in het parlementair stelsel, doormaakten aan de hand van een aantal interessante casus uit de geschiedenis.

Studenten zullen een eigen bijdrage leveren door een aparte casus uit te werken. Zij zullen hiervoor naast literatuuronderzoek veelal de Kamerstukken als primaire bron moeten raadplegen.

Onderwijsvormen

De cursus kent een tweeledig karakter.

Enerzijds wordt in een beperkt aantal colleges een overzicht gegeven van (en de literatuur over) dit aspect van de parlementaire geschiedenis . Anderzijds wordt vanaf het begin van de deelnemende studenten een actieve bijdrage gevraagd. Deze bestaat:

a. uit het schrijven van enkele korte essays op basis van (nog op te geven) literatuur.

b. uit een korte presentatie over het onderwerp dat zij als casus behandelen. Iedere student kiest hiervoor een apart onderwerp met betrekking tot het hoofdthema. Per casus treden een of twee medestudenten op als referent. Aan het einde van de cursus dienen de onderwerpen uitgewerkt te worden in een paper van 5000 a 6000 woorden.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 500.

In ieder geval:

R.K. Visser (2008), In dienst van het algemeen belang. Ministeriele verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen (Amsterdam:Boom).
NB Dit boek is ook digitaal beschikbaar.

Overige publicaties worden later bekend gemaakt.

Toetsing

Zie onder onderwijsvormen

Ingangseisen

Nationale Politiek I & Nationale Politiek II.

Rooster:
maandag 6 februari t/m 26 maart, 15.00-17.00 uur, 1A22 (behalve 20 en 27 feb 1A47) en
donderdag 9 februari t/m 29 maart, 15.00-17.00 uur, 1A47