Prospectus

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Course
2011-2012

Omschrijving

Doel: De cursus Nationale Politiek II biedt een historische verdieping van de algemene inleiding Nationale Politiek I die eerder in het studiejaar is aangeboden.

Inhoud: In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en vooral de twintigste eeuw. De constitutionele ontwikkeling van Nederland en de geschiedenis van politieke stromingen krijgen hierbij extra aandacht.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (een of twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

Nog nader bekend te maken

Toetsing

Schriftelijk tentamen
maandag 19 december 2011, 9.00-12.00 uur, USC
Hertentamen
woensdag 18 januari 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster: WNM

Hoorcollege
maandag 31 oktober t/m 12 december, 11.00-13.00 uur, 1A20 en
woensdag 2 november t/m 14 december, 11.00-13.00 uur, 1A20

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 3 november t/m 15 december, 9.00-11.00 uur, 5A29
werkgroep 2: donderdag 3 november t/m 15 december, 9.00-11.00 uur, 1A15 (behalve 10 nov en 24 nov 1A21 en 1 dec 1A21, 8 dec 5A42 en 15 dec 1A22)
werkgroep 3: donderdag 3 november t/m 15 december, 13.00-15.00 uur, 1A33 (behalve 17 nov t/m 15 dec 1A22 en 1 dec zaal 1A09)
werkgroep 4: donderdag 3 november t/m 15 december, 17.00-19.00 uur, 1A33
werkgroep 5: donderdag 3 november t/m 15 december, 15.00-17.00 uur, 1A33 (behalve 1 dec zaal 1A47)
werkgroep 6: donderdag 3 november t/m 15 december, 15.00-17.00 uur, 1A47