Prospectus

nl en

Politieke Filosofie

Course
2011-2012

Omschrijving

Doel: Zowel het verschaffen van kennis van de belangrijkste thema’s uit de politieke filosofie en het de analytische vaardigheid politiek-filosofische argumenten en rechtvaardigingen the construeren en beoordelen.

Inhoud: In deze cursus zal aan de hand van de belangrijke begrippen en centrale thema’s een basiskennis van de politieke filosofie worden aangekweekt. Daarbij valt te denken aan begrippen als politieke legitimiteit, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze begrippen zullen aan de hand van de gezaghebbende politieke theorieën uit verleden en toekomst worden behandeld. Daarbij moet gedacht worden aan denkers als Plato, Hobbes, Rousseau en Mill and andere denkers die een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op de traditie van het Westerse denken. De cursus laat zien dat hun sterkste argumenten nog steeds tot ons spreken en inzicht bieden in de wijze waarop politieke instituties gerechtvaardigd worden.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen

Studiemateriaal

Stephen Cahn (ed.), Political Philosophy: The Essential Texts. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (hoorcolleges) en schriftelijke opdracht(en) (werkgroepen).

Schriftelijk tentamen
woensdag 30 mei 2012, 13.00-16.00 uur, USC
Hertentamen
woensdag 27 juni 2012, 13.00-16.00 uur, SA41

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster:

Hoorcollege
maandag 2 april t/m 21 mei, 13.00-15.00 uur, SA41 (behalve 9 april 2e Paasdag en 30 april Koninginnedag)
woensdag 4 april t/m 23 mei, 13.00-15.00 uur, 1A20

Werkgroepen
werkgroep 1 (Nozick): donderdag 5 april t/m 24 mei, 9.00-11.00 uur, zaal 6C03 (behalve 26 april zaal 1A15 en 17 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 3 (Nozick): donderdag 5 april t/m 24 mei, 13.00-15.00 uur, zaal 1A21 (behalve 19 apr. zaal 1A01, 26 april zaal 5A42, 3 mei zaal SA29 en 17 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 2 (Gray): donderdag 5 april t/m 24 mei, 9.00-11.00 uur, zaal 1A33 (behalve 17 mei i.v.m. Hemelvaartsdag).
werkgroep 4 (Gray): donderdag 5 april t/m 24 mei, 13.00-15.00 uur, zaal 1A22 (behalve 12 april zaal 5A42, 17 mei Hemelvaartsdag en 24 mei zaal 5A29)