Prospectus

nl en

Security en grondrechten

Course
2011-2012

Veiligheid, technologie, (internationaal) recht en ethiek raken elkaar op tal van terreinen. Centraal thema is het dilemma waarvoor de overheid zich steeds vaker gesteld ziet: de spanning tussen veiligheidstaken en de bescherming van grondrechten van burgers. Thema’s die in dit vak aan bod zouden kunnen komen zijn:

– De ‘Fitna-crisis’, uitingsvrijheden vs ‘andere’ belangen (zoals buitenlandse betrekkingen, veiligheid van ambassades) – Openbaar bestuur, ordehandhaving en grondrechten (vrijheid van betoging, hostile audience, ordehandhaving en bescherming tegen inbreuken op de rechtsorde) – Bestrijding van criminaliteit en ‘ethnic profiling’ (waaronder terrorismebestrijding en Rasterfahndung).

– De maatschappelijke crisis rond de vrijheid van meningsuiting (Fortuynisme, Deense cartoons, Fitna, vervolging Wilders etc) – Het recht op vereniging vs het verbieden van rechtspersonen (zoals extremistische formaties).

Rooster
Dag:
Week:
Tijd:
Zaal:

Examen in week //