Prospectus

nl en

Security, Safety and Justice

Inschrijving
Leidse studenten kunnen zich vanaf 31 mei t/m 15 augustus 2012 inschrijven voor deze minor via USis. Leidse studenten dienen zich tevens apart voor elk vak van de minor aan te melden in USis.
Studenten die niet aan de Universiteit Leiden studeren kunnen zich vanaf 15 augustus 2012 aanmelden bij de studieadviseur Daniëlle Ladan. Deze studenten kunnen alleen deelnemen indien het maximum van 50 deelnemers niet is bereikt.

Contact
drs. F. D. J. (Daniëlle) Ladan
Studieadviseur Bestuurskunde
T: 071- 527 3747
E: fdjladan@fsw.leidenuniv.nl

Start
De SSJ minor bij Campus Den Haag gaat van start met een driedaags startcongres.

Omschrijving
Vraagstukken over beveiliging, veiligheid en recht raken ons allemaal. De minor Security, Safety and Justice geeft je inzicht in de veiligheidsproblemen waar je in de krant over leest: terroristische dreiging, criminaliteit, integrale veiligheid en stabiliteit. Onze maatschappij wordt steeds complexer en meer en meer geïntegreerd. Dat maakt de maatschappij ook kwetsbaarder.

De problematiek wordt benaderd vanuit onze complexe samenleving en sterke afhankelijkheid van technologie. Van (toekomstige) werknemers wordt verwacht dat zij die complexiteit kunnen begrijpen. Kennis van veiligheid, beveiliging en recht is steeds vaker waardevol voor organisaties. De vraag naar kundige veiligheids- en beveiligingsprofessionals is groter dan ooit tevoren.

De minor reikt inzichten en basistechnieken aan om de veiligheidsproblemen beter te begrijpen en te leren toepassen in je eigen kennis- en werkgebied.

Minimum/maximum aantal deelnemers 15/50.

Programma
De minor is opgebouwd uit 6 vakken van elk 5 ECTS en heeft een looptijd van 1 semester. Het semester is opgedeeld in twee blokken van 8 weken. In elk blok worden 3 vakken gegeven. Het programma van de minor is als volgt:

Blok 1
1: Security en Organisatie
2: Security en Techniek
3: Security en Systeemanalyse

Blok 2
4: Security en grondrechten
5: Criminaliteit en Terrorisme: over daders en dreigingsbeelden
6: SSJ Integratieproject

De minor heeft een interdisciplinaire opzet en wordt gegeven door docenten van de faculteit Sociale Wetenschappen in samenwerking met docenten van de TU Delft met als onderwijslocatie Campus Den Haag.

De minor staat open voor alle studenten, maar sluit het meest aan bij sociale en natuurwetenschappelijke en studies Rechten, Geschiedenis, en Filosofie.

De Security, Safety and Justice minor wordt gegeven op de locatie van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag boven het centraal station (13de verdieping Stichthage, ingang in de centrale hal van het station).

Eindtermen
De minor Security geeft je inzicht in veiligheidsvraagstukken waar je in de krant over leest: terroristische dreiging, criminaliteit, integrale veiligheid en stabiliteit. Je krijgt inzicht in de veiligheidsvraagstukken waar je in de krant over leest doordat je basiskennis en analyse technieken krijgt aangereikt aan de hand van de drie thema’s:
Security – Beveiliging
Safety – Veiligheid
Justice – Recht

De inzichten en analyses worden toegepast op actuele onderwerpen, bijvoorbeeld in de transportsector, kritieke infrastructuur en ICT beveiliging. Het lesprogramma is aantrekkelijk door gastsprekers en excursies.
Na afronding van deze minor hebben studenten: – toepasbare basiskennis van Security, Safety & Justice problematiek, – kennis van basis-analysetechnieken voor SSJ die ze kunnen toepassen in realistische situaties, – kunde om op basis van een analyse van de risico’s technische en organisatorische oplossingen te ontwikkelen voor het beheersen van risico’s voor SSJ, – het vermogen een relatie te leggen tussen de geleerde inzichten en methoden in hun eigen vakgebied, – een SSJ onderwerp diepgaand geanalyseerd.

(NB de informatie over de minor SSJ wordt binnenkort nog aangevuld) Laatste update: 8 mei 2012

minor

De minor is opgebouwd uit verschillende modules die een samenhangend en interdisciplinair programma van 30 ECTS vormen.

De minor kan in zijn geheel gevolgd worden, maar afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de student en de (keuze)ruimte binnen zijn of haar BSc-programma, kunnen in overleg met de eigen studieadviseur ook individuele leerroutes worden gevolgd.

Geen van de modules maakt onderdeel uit van bestaande onderwijsprogramma’s. Ze worden speciaal voor de minor ontwikkeld. De minor is gericht op het niveau van derdejaars bachelor studenten. Alle modules zullen dan ook op niveau 300 worden aangeboden. Dit is ook afgestemd met de TU-Delft die een vergelijkbaar systeem hanteert.

Course EC Semester 1 Semester 2
Policy Analysis SSJ 5,0
Security en techniek 5,0
Criminaliteit en terrorisme 5,0
Security en organisatie 5,0
Security en grondrechten 5,0
Integratieproject 5,0