Prospectus

nl en

Analyse van politiek-filosofische teksten

Course
2011-2012

Omschrijving

Doel: het trainen van vaardigheden die vereist zijn voor tekstinterpretatie. De nadruk zal daarbij vooral liggen op conceptuele analyse. Dit vak is een belangrijke voorbereiding op de seminars politieke filosofie in de MA Political Science

Inhoud: John Locke’s Second Treatise of Government is één van de mijlpalen van de politieke filosofie. De tekst, die een reactie is op zowel politieke gebeurtenissen (de Glorious Revolution van 1688) als op andere politieke theorieën (waaronder vooral Thomas Hobbes’ Leviathan), heeft een grote invloed uitgeoefend op het denken van de philosophes van de Franse Verlichting en de Founding Fathers van de Verenigde Staten. Maar wat wil deze tekst eigenlijk zeggen? In deze cursus zullen studenten en docent samen proberen te komen tot een sluitende interpretatie van deze tekst. Daarbij ligt echter de nadruk op de methodische aspecten van tekstinterpretatie: primair is niet zozeer een kennis van de Lockeaanse politieke theorie, als wel het aanleren van een vaardigheid die voor een serieuze beoefening van de politieke filosofie onmisbaar is

Onderwijsvormen

werkcolleges

Studiemateriaal

John Locke, Two Treatises of Government. Peter Laslett (ed.).

Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Toetsing: eindpaper en tussentijdse opdrachten

Rooster:
maandag 6 februari t/m 26 maart, 11.00-13.00 uur, 5A29 (behalve 5 en 12 mrt 1A09) en
woensdag 8 februari t/m 28 maart, 11.00-13.00 uur, 1A11

Ingangseisen
Politieke Filosofie