Prospectus

nl en

Requirements Engineering

Course
2011-2012

Doel

De student heeft een overzicht van de technieken die gebruikt kunnen worden om eisen aan een software systeem te achterhalen, documenteren en onderhouden. Wisselwerking tussen en integratie van enerzijds software systeem to-be en anderzijds organisatie/omgeving waar de software moet functioneren, zijn bekend terrein. De student is in staat om een toepasselijke, heldere, en bruikbare definitie van eisen op te stellen.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op technieken om gebruikersbehoeften in kaart te brengen en eenduidig vast te leggen. Aan de orde komen: globale introductie software development processes, technieken voor elicitatie van behoeften, probleemstructurering, functionele specificatiestijlen, Unified Modeling Language, kwaliteitseisen, formele methoden vanspecificatie, ArchiMate. In de werkgroepen wordt geoefend met het toepassen theorie op casussen.

Methode

(hoor)college, werkgroep, opgaven

Examinering

schriftelijk; herkansing mondeling

Literatuur

Requirements Engineering; Processes and Techniques by G. Kotonya, I. Sommerville,Wiley, 1999

Materiaal

Kopieen van het collegemateriaal, enkele publikaties en rapporten.