Prospectus

nl en

Focus 5a+6: Boeddhisme in Japan I

Course
2012-2013

Toegangseisen

Focus BA2 religie, Boeddhisme, Shinto of pelgrimage of toestemming docent.

Beschrijving

De cursus behandelt de Japanse vormen van het Boeddhisme die deel uitmaakten van de wereldverklaring. Daarbij wordt vanuit historische perspectieven gekeken naar de invloed van de door het Boeddhisme geinspireerde manieren van denken op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten, varierend van ritueel en doctrine, tot literatuur, de kunsten en politek. Veel aandacht gaat uit naar de instroductie van het bronmateriaal, zowel literair en ritueel als historisch en doctrinair. Daarnaast geeft de cursus een overzicht van de discussies op dit vakgebied.

Leerdoelen

De student wordt vertrouwd gemaakt met concepten ter verklaring van wereldbeelden die historisch van belang zijn. Daarnaast leert hij werken met contemporaine benaderingen en databases. Het problemiseren en contekstualiseren van onderwerpen binnen de eigen interesse en toekomstig onderzoek (BA-thesis b.v) wordt geoefend dmv presentaties en schriftelijke rapportages

Rooster

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:
participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname aan de discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 30%
analytisch werkstuk 20%
research werkstuk 30%
tentamen 20%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken

Literatuur

Verplicht: Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan 500-1600, Cambridge University Press, Cambridge, 2005. Verdere literatuur staat beschreven in de cursussyllabus en wordt aangeboden via de Blackboard-site.

Aanmelden

via uSis

Contact

Dr. H van der Veere (h.van.der.veere@hum.leidenuniv.nl