Prospectus

nl en

Taalverwerving IIIb

Course
2012-2013

Toegangseisen

Alle elementen van het BA1 en BA2 Taalprogamma, alsmede Taalbeheersing IIIa: Conversatie/Luistervaardigheid en Teksten:
Studenten Japans.

Beschrijving

 1. Teksten (40%)
  Gevorderd niveau: Ten einde de studenten de vaardigheden bij te brengen om argumentatievormen in het Japans te doorgronden en daarop te kunnen reflecteren, zal in deze cursus de focus verschuiven van “Japans lezen als doel op zichzelf” naar “lezen om deel te kunnen nemen aan het populair-wetenschappelijke discours”.

1 college van 2 uur per week. De teksten die we gebruiken zijn thematisch samengesteld. Concreet houdt dit in dat gekozen wordt voor zo concreet mogelijke topics die verband houden met de hedendaagse Japanse maatschappij, en waarover discussie in het Japans tijdens de colleges Productie tot de mogelijkheid zal behoren. Over deze teksten dient de student van te voren een webposting op Blackboard te plaatsen (minimaal 4 van de 6 keer) waarin hij/zij een korte analytische weergave van, en een kort, kritisch commentaar op de gelezen teksten geeft in academisch taalgebruik en geschreven in correct Nederlands of Engels. Deze webpostings dienen een lengte van max. 500 woorden te hebben.

Tijdens het college zullen de gelezen teksten aan de hand van hun karakteristieke taalkundige en inhoudelijke eigenschappen worden besproken en , mede op basis van het door de studenten geleverde commentaar, zal een discussie over het desbetreffende onderwerp worden geëntameerd.

Leerdoelen
Studenten zullen, boven op hun inmiddels aanwezige vaardigheden in het begrijpend lezen, leren om een kritische kijk te ontwikkelen op de argumentatievormen in een tekst, en op de mogelijke boodschap in een tekst die tussen de regels door valt te extraheren, en om bij het gelezene op objectieve manier commentaar te kunnen leveren. De in te leveren webpostings zullen dan ook worden beoordeeld op de categorieën “critical analysis”, “writing style”, “critical comment”.

 1. Production (60%)

Overview
In this course, students are trained to appropriately use a range of expressions and sentence patterns with reasonable precision to explain and discuss their viewpoints about topics of current social and cultural issues as well as somewhat technical matters. Of focus is the development of the production skills (spoken & written) using the topics treated in the Teksten module. Students will also be trained to widen their working knowledge of kanji.

Structure
The class meets once a week for 2 hours for the entire semester. During the semester, students will be dealing with five topics. Classroom activities revolve around vocabulary building tasks and writing exercises.

Goals
By the end of the term, students can use the learned vocabulary and sentence patterns in interactions dealing with familiar as well as abstract topics. Students will also be able to write cohesively using the learned kanji and sentence structure patterns about provided topics including abstract matters.

Rooster

zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Weging van Taalverwerving IIIb (5 ec): 100%
Fat module Teksten: 40%
Productie: 60%
Aanwezigheid tijdens college is verplicht (minstens 70% van de colleges).

Teksten:

 • het vóór de vastgestelde deadline inleveren van minimaal 4, individueel geschreven webpostings
  Aanwezigheid en participatie tellen mee bij het onderdeel webpostings schrijven.

Production

 • Three writing assignments

 • Vocabulary/kanji quizzes

 • Written exam (2 hours)
  Attendance is required.

Blackboard

Blackboard is beschikbaar. Hierop zullen alle relevante materialen en de daarbij behorende informatie/uitleg voor zowel Teksten als Productie worden geplaatst.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie het rooster.

Opmerkingen

The language of instruction varies: Dutch or Japanese depending on the module and instructor.