Prospectus

nl en

Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk

Course
2012-2013

Beschrijving

Doelen: 1. Brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de analyse van buitenlands beleid 2. Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis.

Inhoud: De cursus bouwt voort op de kennis die is opgedaan in de cursus Internationale Politiek I. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt door de internationale betrekkingen te bestuderen vanuit het praktijkperspectief. Centraal staat de analyse van buitenlands beleid (foreign policy analysis). Hoe wordt buitenlands beleid vormgegeven? Hoe zit het besluitvormingsproces in elkaar? Wat zeggen de belangrijke theorieën van de internationale betrekkingen over het buitenlandse beleid? Wat is de dynamiek van de internationale betrekkingen en zijn voorspellingen over het verloop van ontwikkelingen, zoals internationale crises, mogelijk? Deze en andere vragen worden bestudeerd aan de hand van verschillende cases, zoals de aanslagen van 11 september 2001, de oorlog in Irak en de internationale financiële crisis. Ook komen trends aan bod die een invloed hebben op de vorming van het buitenlandse beleid van staten, zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en verschuivende machtsverhoudingen in de wereld.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges & werkcolleges.

Studiemateriaal

Smith, Steve, Amalia Hadfield, and Tim Dunne, eds. 2012. Foreign Policy. Theories, Actors, Cases. Oxford: Oxford University Press.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Donderdag 20 december 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Hertentamen
Vrijdag 18 januari 2013, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
maandag 29 oktober t/m 10 december, 13.00-15.00 uur, SC01
dinsdag 30 oktober t/m 11 december, 13.00-15.00 uur, SC01

Werkgroepen
Werkgroep 1: vrijdag 2 november t/m 14 december, 9.00-11.00 uur, 5B14
Werkgroep 2: vrijdag 2 november t/m 14 december, 9.00-11.00 uur, SA21
Werkgroep 3: vrijdag 2 november t/m 14 december, 9.00-11.00 uur, 1A24
Werkgroep 4: vrijdag 2 november t/m 14 december, 11.00-13.00 uur, 5B14
Werkgroep 5: vrijdag 2 november t/m 14 december, 11.00-13.00 uur, SA21
Werkgroep 6: vrijdag 2 november t/m 14 december, 11.00-13.00 uur, SA37
Werkgroep 7: vrijdag 2 november t/m 14 december, 13.00-15.00 uur, SA21
Werkgroep 8: vrijdag 2 november t/m 14 december, 13.00-15.00 uur, SA37
Werkgroep 9: vrijdag 2 november t/m 14 december, 13.00-15.00 uur, 1A33
werkgroep 10: vrijdag 2 november t/m 14 december, 15.00-17.00 uur, 5B14
werkgroep 11: vrijdag 2 november t/m 14 december, 15.00-17.00 uur, SA31
werkgroep 12: vrijdag 2 november t/m 14 december, 15.00-17.00 uur, 1A33