Prospectus

nl en

Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties

Vraagt u zich af waarom de Verenigde Staten Irak zijn binnengevallen? En of Iran dat lot zal volgen? Wilt u meer weten over oorzaken van gewelddadig conflict en mogelijkheden van conflictoplossing? Wilt u weten waarom de wereldwijde kloof tussen arm en rijk nog altijd groeit? Bent u geïnteresseerd in internationale organisaties, in diplomatie, in vragen van vrede en veiligheid, in veranderende politieke verhoudingen op wereldschaal? Dan is de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties (IBO) van Politicologie écht iets voor u!

Eerste Jaar

Introductiebijeenkomst: zie binnenkort de aankondiging op de website van Politieke Wetenschap voor meer informatie hierover

Let op: Om in het 2e jaar te kunnen starten met het vak Research Methods dienen de vakken Statistiek I en Statistiek II met een voldoende te zijn afgerond.

Om in het 3e jaar naar het buitenland te kunnen gaan dient de propedeuse te zijn afgerond voordat de aanvraag hiertoe kan worden ingediend (1 december in het jaar voorafgaand aan het buitenlandverblijf), dient de student voor het verblijf buiten Europa een cijfergemiddelde van minimaal 6,8 te hebben en moet de student in januari in het jaar voorafgaand aan het buitenlandverblijf 30 EC hebben behaald van de tweedejaarsvakken.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I: Theorieën & Benaderingen 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk 5
Inleiding Internationale Organisaties 5
Internationaal Recht 5

Blok 3

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Internationale Economische Betrekkingen 5

Blok 4

Inl Pol Wet II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Europese Geschiedenis 5

Tweede Jaar

Let op. Om in het 3e jaar te kunnen starten met het Bachelorproject moet u onder andere ten minste 40 ECTS uit het 2e jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Research Methods in Political Science en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.

Om in het 3e jaar naar het buitenland te kunnen gaan dient de propedeuse te zijn afgerond voordat de aanvraag hiertoe kan worden ingediend (1 december in het jaar voorafgaand aan het buitenlandverblijf), dient de student voor het verblijf buiten Europa een cijfergemiddelde van minimaal 6,8 te hebben en moet de student in januari in het jaar voorafgaand aan het buitenlandverblijf 30 EC hebben behaald van de tweedejaarsvakken.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Research Methods in Political Science 5

Blok 2

International Security 10
Politics of the EU 5

Blok 3

International Political Economy 10
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek 5

Blok 4

Rationele-keuze theorie 10
Ethische Kwesties in de Wereld Politiek 5

Derde Jaar

Op deze pagina is het programma zoals in grote lijnen voorzien voor studiejaar 2013-2014 weergegeven. Alle informatie is onder voorbehoud

Het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties zal bestaan uit:

  • Vrije keuzeruimte (25EC);

  • twee vervolgcursussen (20 EC);

  • het Bachelorproject (15 EC).

uSis

uSis: Inschrijving werkgroepen, aan/afmelding tentamens, inschrijving vervolgcursussen

De link naar uSis vindt u in de rechter kolom op deze pagina. Onder deze link vindt u nog twee links voor hulp bij inschrijving. Via uSis kunt u zich onder andere inschrijven en bekijken in welke werkgroep u bent ingedeeld. Mocht u er niet uitkomen dan is er een helpdesk beschikbaar die u verder kan begeleiden. U vindt hen op de eerste etage links naast de servicedesk. De helpdesk is geopend op maandag en donderdag van 13-15 uur. Contactgegevens vindt u onderaan de link naar uSis.

Neem bij problemen met het aan– of afmelden via uSis, binnen de gestelde inschrijftermijn contact op met de helpdesk. Indien men u daar onverhoopt niet verder kan helpen, neem dan zo spoedig mogelijk per email (onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl), contact op met het onderwijsbureau van Politieke Wetenschap.

Eerstejaarswerkgroepen

De inschrijving voor eerstejaarswerkgroepen (Nationale Politiek I, Politiek en Politieke Wetenschap en Internationale Politiek I) in het 1e semester, 1e blok, verloopt via uSis en wordt door het onderwijssecretariaat gecoördineerd. Nieuwe studenten schrijven zichzelf hiervoor dus niet in. De recidivisten worden ook in het eerste blok door het onderwijssecretariaat ingedeeld, er wordt rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Tweedejaarswerkgroepen

Inschrijven voor de werkgroepen van blok 1 Comparative Analysis of Political Systems en Research Methods kan vanaf woensdag 15 augustus vanaf 10 uur tot dinsdag 4 september. Werkgroepen die in latere blokken worden aangeboden zullen 3 weken voor aanvang van het werkgroeponderwijs open worden gezet en 1 week voor aanvang worden gesloten.

Aan- en afmelden voor tentamens eerste en tweede jaar

Vanwege het aanvragen van het juiste aantal tafels bij het Universitair Sportcentrum (USC) waar de tentamens meestal worden afgenomen is het van belang dat u zich tijdig aan- of afmeldt voor een tentamen. Dit kan vanaf 28 dagen tot maximaal 10 dagen voor de tentamendatum via uSis. Indien u zich niet houdt aan deze inschrijftermijn houdt kunnen wij deelname aan het tentamen niet garanderen. Als u na aanmelding toch niet deel kunt nemen aan het tentamen, dan kunt u zich nog tot tien dagen voor het tentamen afmelden via uSis. Afmelden buiten deze termijn kan alleen door een mail te sturen naar de onderwijsadministratie van het Instituut voor Politieke Wetenschap (onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl) met daarin de reden van afmelding, uw naam, studentnummer en het tentamen waarvoor u zich wenst af te melden. Niet tijdige afmelding heeft tot gevolg dat er een ‘1’ resultaatwaardering in het systeem wordt ingevoerd.

Het is aan te raden om naar het tentamen een uitdraai van uw inschrijving mee te nemen, want als u niet op de kandidatenlijst staat, dan kunt u niet deelnemen aan het tentamen.

Blackboard

Cursusspecifieke informatie vindt u niet alleen in deze e-gids, maar vooral ook op Blackboard (BB); zie hiervoor de link aan de rechterzijde van deze pagina. Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in Blackboard (BB) met de u toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij elke cursus die u gaat volgen.

Een cursus kunt u in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’, door rechtstreeks de naam van de cursus of de cursuscode uit deze e-gids in te typen. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Via een klik op dit dubbele pijltje kunt u zich aanmelden, ‘enrollen’, voor de cursus.

Indien u problemen ondervindt bij het inloggen in Blackboard en/of bij het aanmelden bij een of meerdere cursussen, dan kunt u hulp inroepen van de studentenhelpdesk op de eerste etage van het Pieter de la Court gebouw (FSW gebouw).

Ephorus

Ter voorkoming van plagiaat dient al het schriftelijk werk dat u voor een cursus produceert in ieder geval ook ingeleverd te worden via Ephorus. Ephorus is een Blackboard (BB) module, waarvoor u zich ook apart dient aan te melden. De link naar Blackboard vindt u aan de rechterzijde van deze pagina. U kunt inloggen met de u toegezonden inloggegevens (studentnummer, voorafgegaan door de letter “s”, plus wachtwoord).

Via het tweede tabblad van BB kunt u rechtstreeks zoeken naar de cursus ‘Ephorus’. Aan de rechterzijde van dit woord staat een dubbel pijltje. Via een klik op dit pijltje kunt u zich aanmelden, ‘enrollen’, voor Ephorus. Vanaf daar kunt u de aanwijzingen volgen.

More info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

De eerste twee jaar van de opleiding volgt u de verplichte hoofd-en steunvakken.

Het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties zal bestaan uit:

  • Vrije keuzeruimte (30 EC);

  • een vervolgcursus (10 EC);

  • het Bachelorproject (20 EC).

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte.