Prospectus

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen

Course
2012-2013

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Doelen: 1. Het bieden van een systematisch overzicht van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. 2. Het ontwikkelen van zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden door middel van het schrijven van een essay en het houden van een mondelinge presentatie

Inhoud: Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

R. Hague and M. Harrop, Comparative Government and Politics, an introduction, 8e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 3e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

Aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning:

R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008

reader.

Toetsing

Tentamen; opdrachten in werkcolleges.

Schriftelijk tentamen
maandag 25 maart 2013 van 9.00-12.00 uur in USC

Hertentamen
maandag 3 juni 2013 van 9.00-12.00 uur in USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcolleges
dinsdag 5 februari t/m 19 maart van 15.00-17.00 uur, SC01 en
donderdag 7 februari t/m 21 maart van 15.00-17.00 uur, SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 9.00-11.00 uur, 1A47
werkgroep 2: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 9.00-11.00 uur, 1A22 (behalve 15 feb 5A41, 22 feb en 1 mrt 1A15 en 8 mrt 1A11)
werkgroep 3: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 9.00-11.00 uur, 5A29
werkgroep 4: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 9.00-11.00 uur, 1A11 (behalve 15 feb & 1 mrt SB11, 22 feb 1A27, 8 mrt 5A42, 15 mrt 1A21 en 22 mrt 5B14)
werkgroep 5: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 15.00-17.00 uur, 1A27 (behalve 15 mrt, 0A33)
werkgroep 6: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 15.00-17.00 uur, 0A33 (behalve 22 feb SA41, 1 mrt 1A20 en 15 mrt 1A47)
werkgroep 7: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 13.00-15.00 uur, SA29 ((behalve 15 mrt, 1A47)
werkgroep 8: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 13.00-15.00 uur, SA23 (behalve 15 mrt, 17.00-19.00 1A12)
werkgroep 9: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 13.00-15.00 uur, 0A33 (behalve 22 feb &1 mrt SA21 &15 mrt, 17.00-19.00 0A33)
werkgroep 10: vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 15.00-17.00 uur, 1A22