Prospectus

nl en

Inl Pol Wet II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen

Course
2012-2013

Let op: deze cursusbeschrijving omvat zowel het vak “Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen”, als het vak “Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen”!

Omschrijving

Doelen: 1. Het bieden van een systematisch overzicht van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. 2. Het ontwikkelen van zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden door middel van het schrijven van een essay en het houden van een mondelinge presentatie.

Inhoud: Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. Politieke wetenschap wordt niet gekenmerkt door de keuze voor een bepaalde benadering of niveau van analyse, maar door het object van onderzoek: politiek. ‘Politiek’ is een algemeen, vaak negatief geladen, begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip? We kijken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’, we bespreken de sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek en we vergelijken verschillende onderzoeksstrategieën in de politicologie. In het tweede deel komen de belangrijkste onderzoeksvelden aan bod: de burgers (politieke cultuur, politieke participatie, verkiezingen), elite-mass linkages (politieke communicatie, belangengroepen, politieke partijen), het staatsbestel (parlement en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter) en het beleid. Voortdurend worden verbindingen gelegd met de theorieën en benaderingen die in het eerste deel zijn besproken.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: ca. 550.

R. Hague and M. Harrop, Comparative Government and Politics, an introduction, 8e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

D. Marsh and G. Stoker (ed.), Theory and Methods in Political Science, 3e editie, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010.

Aanbevolen voor zelfstudie ter voorbereiding en/of ondersteuning:

R. Leach, The Politics Companion, Palgrave Macmillan, 2008

reader.

Toetsing

Tentamen; opdrachten in werkcolleges.

Schriftelijk tentamen eerste gelegenheid
dinsdag 28 mei 2013 van 9.00-12.00 uur in USC

Schriftelijk tentamen tweede gelegenheid
dinsdag 25 juni 2013 van 9.00-12.00 uur in USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcolleges
Dinsdag 2 april t/m 21 mei, 9.00-11.00 uur, SC01 (behalve 30 april Koninginnedag)
Donderdag 4 april t/m 23 mei, 11.00-13.00 uur, SC01 (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)

Werkgroepen
werkgroep 1: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 9.00-11.00 uur,5B14 (behalve 10 mei sluitingsdag)
werkgroep 2: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 9.00-11.00 uur, 1A24 (behalve 10 mei sluitingsdag)
werkgroep 3: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 9.00-11.00 uur, SA31 (behalve 10 mei sluitingsdag)
werkgroep 4: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 11.00-13.00 uur, SA37 (behalve 10 mei sluitingsdag)
werkgroep 5: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 11.00-13.00 uur, SA31 (behalve 10 mei sluitingsdag)
werkgroep 6: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 11.00-13.00 uur, SA21 (behalve 10 mei sluitingsdag)
werkgroep 7: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 13.00-15.00 uur, SA31 (behalve 10 mei sluitingsdag)
werkgroep 8: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 13.00-15.00 uur, 5B14 (behalve 10 mei sluitingsdag)
werkgroep 9: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 13.00-15.00 uur, 5B16 (behalve 10 mei sluitingsdag)(voorlopig gesloten)
werkgroep 10: vrijdag 5 april t/m 24 mei, 15.00-17.00 uur, SA29 (behalve 10 mei sluitingsdag)