Prospectus

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Course
2012-2013

Omschrijving

Doelen: Doel: 1. Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek. 2. Vaardigheid in het praktisch uitvoeren van een multiple regressieanalyse met behulp van SPSS.

Inhoud: De cursus Statistiek II is een vervolg op Statistiek I en het accent op de analyse met behulp van het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). De hoorcolleges geven een uitleg van de statistische analyse aan de hand van het tweede deel van het boek van George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS. Naast het boek van Argyrous wordt literatuur beschikbaar gesteld op Blackboard over het onderwerp Logistische Regressie Analyse.

Op basis van de behandelde stof in de hoorcolleges worden vragen en opdrachten opgesteld die in de werkgroepen verder worden uitgewerkt. De studenten moeten reeds vaardigheden hebben opgedaan met SPSS in het vorige blok.

Uit de ervaring met Statistiek I zal opnieuw blijken dat de kans op het halen van een voldoende voor Statistiek wordt bepaald door de aanwezigheid bij de hoor- en werkcolleges. De studenten die voorafgaand aan het hoorcollege de literatuur bestuderen en voorafgaand aan het werkcollege de opdrachten hebben gemaakt krijgen merendeels een hoog cijfer.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit twee maal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De gepresenteerde sheets van het hoorcollege zijn vooraf beschikbaar op Blackboard. De opdrachten voor de werkgroepen en de data files worden ook op Blackboard geplaatst. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. Voor nadere informatie zie programma op Blackboard.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300: deel 3 en 4 van het handboek.

George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS, Sage Publication.

Studenten dienen het SPSS Statistics, ed. 19 of 20 programma bij SURF aan te kopen.

Artikelen op Blackboard

Toetsing

Schriftelijk tentamen in computerzalen.

Schriftelijk tentamen eerste gelegenheid
Vrijdag 31 mei 2013, 9.00-12.00 uur, FSW diverse zalen

Schriftelijke tentamen tweede gelegenheid
Vrijdag 21 juni 2013, 9.00-12.00 uur, FSW diverse zalen

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
Maandag 8 april t/m 13 mei, 15.00-17.00 uur, Gorlaeus 02 (behalve 22 en 29 april in Gorlaeus 01, 15 april geen college)
Woensdag 3 april t/m 22 mei, 15.00-17.00 uur, Gorlaeus 01 (behalve 22 mei in Gorlaeus 02, 17 april en 15 mei geen college)

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 4 april t/m 23 mei, 15.00-17.00 uur, 1A28 (pc) (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 2: donderdag 4 april t/m 23 mei, 9.00-11.00 uur, zaal 1A30 9 (pc) (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 3: donderdag 4 april t/m 23 mei, 9.00-11.00 uur, zaal 1A26 (pc) (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 4: donderdag 4 april t/m 23 mei, 13.00-15.00 uur, 1A26 (pc) (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 5: donderdag 4 april t/m 23 mei, 13.00-15.00 uur, 1A28 (pc) (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 6: donderdag 4 april t/m 23 mei, 13.00-15.00 uur, 2B04 (pc) (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 7: donderdag 4 april t/m 23 mei, 15.00-17.00 uur, 2B04 (pc) (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)
werkgroep 8: donderdag 4 april t/m 23 mei, 15.00-17.00 uur, 1A26 (pc) (behalve 9 mei Hemelvaartsdag)