Prospectus

nl en

Inleiding Internationale Organisaties

Course
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Het verkrijgen van kennis en inzicht in de theorie en praktijk van internationale organisaties in de internationale politiek. 2. Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis.

Inhoud: De internationale politiek wordt in toenemende mate door internationale organisaties vormgegeven. Welke rol spelen deze organisaties precies? Zijn zij slechts de dienaren van machtige staten of hebben ze ook een eigen identiteit en invloed? Hoe worden mondiale machtsverhoudingen in internationale organisaties weerspiegeld? Wat zijn internationale organisaties eigenlijk en hoe werken ze? In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Studiematerialen

Rittberger, V., Zangl, B. and Kruck, A. (2012). International Organization. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Reader met artikelen en hoofdstukken (te verkrijgen via reader online)

Toetsing

Schriftelijk tentamen
dinsdag 18 december 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Hertentamen
dinsdag 15 januari 2013, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster:

Hoorcolleges
dinsdag 30 oktober t/m 11 december, 15.00-17.00 uur, 1A20 (behalve 30 okt., 6 en 13 nov. In Gorl. 01)
donderdag 8 november t/m 13 december, 15.00-17.00 uur, Gorl. 02 (behalve 22 november, geen college)

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 9.00-11.00 uur, 1A24
werkgroep 2: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 9.00-11.00 uur, 5B14
werkgroep 3: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 11.00-13.00 uur, 5B14
werkgroep 4: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 11.00-13.00 uur, 1A24
werkgroep 5: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 15.00-17.00 uur, 1A24 (behalve 5 dec verplaatst naar 6 dec 13.00-15.00 uur, 1A22)
werkgroep 6: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 15.00-17.00 uur, 5B14 (behalve 5 dec verplaatst naar 6 dec 13.00-15.00 uur, SA23)
werkgroep 7: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 11.00-13.00 uur, 5A37
werkgroep 8: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 15.00-17.00 uur, 1A12 (behalve 7 november, 9.00-11.00 uur, 1A12, 5 december verplaatst naar 6 december 13.00-15.00 uur, 1A15)