Prospectus

nl en

Geschiedenis van het christendom

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens dit college zal een overzicht van het wereldwijde christendom gegeven worden, uitgaande van de vier hoofdstromingen van (oosterse) orthodoxie, roomskatholicisme, protestantisme en de pinksterkerken, in hun huidige regionale verspreiding tegen de achtergrond van tweeduizend jaar geschiedenis. Hierbij komen niet alleen de belangrijkste leerstellingen, rituelen en instituties aan bod, maar ook de politieke, sociale en culturele interactie van het christendom met een grote variëteit aan lokale contexten enerzijds en brede globaliseringsprocessen anderzijds.

Leerdoelen

Studenten hebben na het afronden van na deze collegereeks – een overzicht van geschiedenis en hedendaagse verspreiding van het wereldwijde christendom, – kunnen de belangrijkste thema’s in de bestudering van het christendom in heden en verleden benoemen, – en hebben enige kennis van de belangrijkste methoden (ihb historisch, sociologisch, anthropologisch) die in de bestudering van het christendom gebruikt kunnen worden.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Cijfer op basis van Take-home tentamen na blok 1 (40%), en toets na Blok 2 (60%).

Blackboard

Ja, zie blackboard.

Literatuur

Douglas Jacobsen, The World’s Christians. Who they are, Where they are, and How they got there (Oxford: Wiley Blackwell, 2011)

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

H.L. Murre-van den Berg ; zie eventueel www.religion.leidenuniv.nl en http://69422.weblog.leidenuniv.nl/.

Opmerkingen

Dit college kan (als het niet tot het vaste pakket behoort) onderdeel uitmaken van een bachelorkeuzevak wereldchristendom (zie verder onder bachelorkeuzevakken).