Prospectus

nl en

World Religions

Binnen de bachelor Wereldgodsdiensten bestaan formeel zeven specialisaties (afstudeerrichtingen):

Studenten Wereldgodsdiensten kiezen aan het einde van het eerste jaar een specialisatie. In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk.

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Introduction to Buddhism 5
Introduction to Judaism 5
Islamic Studies 5

Tweede semester

Geschiedenis van het christendom 5
Inleiding hindoeïsme 5
Introduction to New Religions 5
Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2
Seminar 1: Religie en geweld 5

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Wetenschapsfilosofie (GW) 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Methoden en technieken 1 - GW 10

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Methoden en technieken 2 - GW (veldwerk) 10

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Kies één van de volgende twee:

Specialisatie track sociale wetenschappen (5 ec)
Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA-eindwerkstuk Wereldgodsdiensten 10

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Fatwa's voor moslims in het Westen 5
Global Christianity 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Indiase filosofie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Key Developments in Christian Theology 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Modern Christianity I 5
Modern Islamic Theology 5
Monasticisms in World Religions 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Syriac 1 5
Theologie en filosofie van de islam 5
The transformation of Buddhism across Central Asia from India to China 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Cultural history of the Jews 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5
Hellenistisch jodendom 5
Jewish Culture: Vienna and the Jews at the Fin-de-siècle 5
Modern christendom II 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5
Modern Heretics: Global Perspectives 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Seminar 1: Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Vroege kerk 5

More info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van godsdienst betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over de vijf wereldgodsdiensten en over de antieke godsdiensten van onder andere het oude Rome, Griekenland en Mesopotamië. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van de godsdienst en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Wereldgodsdiensten geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Religious Studies. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven.
NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar van het bachelorprogramma wordt kennis gemaakt met de vijf grote religieuze tradities, christendom, islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme en ook de antieke godsdiensten, de religies van Mesopotamië, Iran en van de Grieks-Romeinse wereld. Veder worden er inleidingen gegeven in diverse vakdisciplines, de godsdienstwetenschap, sociale wetenschappen en godsdienstfilosofie.

Tweede en derde jaar

Vanaf het tweede jaar specialiseer je je in één godsdienst: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, de antieke godsdiensten of nieuwe religieuze bewegingen. Deze religiespecialisatie omvat 30 ects en bestaat onder meer uit colleges op de volgende gebieden:

  • 3 verdiepende colleges op het gebied van de gekozen godsdienst;

  • 3 thematische colleges die de student afrond met de focus op de gekozen religiespecialisatie

Aan het eind van het eerste jaar kies je de specialisatie en neem je contact op met de studieadviseur om het programma door te spreken en een planning te maken.

Jodendom prof.dr. J. Frishman
Christendom prof.dr. H.L. Murre-van den Berg
Islam prof.dr.mr. M.S. Berger
Hindoeïsme dr. N. Mohkamsing
Boeddhisme dr. H.W.A. Blezer Antieke godsdiensten prof.dr. A.F. de Jong
Nieuwe Religies dr. W. Hofstee/drs M. Davidsen

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie 2.1.3 voorin deze gids.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 ECTS te hebben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven bij hun A-vak. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ECTS(minmaal 8.000 woorden – maximaal
10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.