Prospectus

nl en

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato

Course
2012-2013

Admission requirements

Het college heeft geen specifieke toegangseisen. Kennis van Grieks of Latijn is niet vereist.

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Description

In dit college wordt een overzicht geboden van de antieke wijsbegeerte vanaf haar begin tot en met Plato, mede aan de hand van de lectuur van primaire teksten (in vertaling), waaronder een selectie uit Plato’s Politeia.

Course objectives

  • De kandidaat beschikt over overzichtskennis van de antieke filosofie van Thales tot en met Plato alsmede over kennis van enige elementaire filosofische begrippen.

  • Het samenvatten, vergelijken van, en eventueel een voorkeur uitspreken voor 2 of 3 artikelen (secundaire literatuur) in essay-vorm (max. 2 pg.).

Timetable

Rooster GLTC

Mode of instruction

hoorcollege.

Assessment method

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

  • Werkstuk, paper e.d. inleveren via Blackboard;

  • Multiple choice vragen via Blackboard.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

  • Ter beschikking stellen van studiemateriaal;

  • Toetsing.

Reading list

  • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (fourth edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2011

  • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek (via blackboard)

Registration

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Eventuele anderen kunnen zich aanmelden via uSis

Contact information

R. M. van den Berg.