Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Culturen van Mesopotamië en Anatolië 5
Ancient History (Greece, Rome) 5
Egypte onder de farao's (Cultuurgeschiedenis 1) 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5

Tweede semester

Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2) 5
Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 5
Methodologie en apparaat van de Oude Geschiedenis 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 15 ECTS)

Kies of Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift of Inleiding Akkadisch en Introductie tot het spijkerschrift

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 15
Introduction to Akkadian 10
Introduction to Cuneiform Script 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 15 ECTS)

Klassieke Literatuur 5
Introduction to Papyrology (translated texts) 5
Introduction material culture of Graeco-Roman antiquity 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museology of Ancient Egypt 5
Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Lectuur Middelegyptisch 10
Oud-Babylonisch 1: Codex Hammurabi 5
Standaard-Babylonisch 1: Religieuze teksten 5
Biblical Hebrew 1 10
Sumerisch 1 5

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Introduction to Middle-Eastern Christianity 5
Inleiding Egyptische religie 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Thema's uit de Archeologie van Mesopotamië en Anatolië 5
Cultuurgeschiedenis 2: Godsdienst en literatuur 5
Noordwestsemitische epigrafie 5
Cultuurgeschiedenis 3: Anatolië 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Grieks voor niet-classici (eerste helft) 10
Latijn voor niet-classici (eerste helft) 10

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Wereldmythen en hun betekenis 10
Tasting antiquity: ancient food and foodways 10

Tweede semester

Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Nieuwegyptisch 10
Klassiek Egyptisch 1 5
Oud-Babylonisch 2: Cursief 5
Standaardbabylonisch 2: Koninginscripties 5
Sumerisch 2: Gudea 5
Biblical Hebrew 2 5

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Materiële cultuur van het oude Egypte I 5
Koptisch Egypte 5
Egyptische maatschappij 5
Werken met originelen + stage 5
Geschiedenis van de Hebreeuwse taal 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Grieks voor niet-classici (tweede helft) 10
Latijn voor niet-classici (tweede helft) 10

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme 5
De Oudheid in Muziek, Film en Dans 5
Crisis! Individual and collective misfortunes in antiquity 10
Slavernij in de Grieks-Romeinse wereld 10

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museology of Ancient Egypt 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten

Keuzeruimte (15 ects)

Keuze uit taalvakken (5 ECTS):

Ancient Egyptian Epigraphy 5
Hittitisch I 5
Werkcollege 1: Akkadisch 5
Sumerisch 3 5

Keuze uit cultuurvakken (5 ECTS):

Er is is keuze uit materiële cultuur van het oude Egypte 2 of een van de cultuurvakken van eerste semester van het tweede jaar

Materiële cultuur van het oude Egypte II 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid

Keuze uit taalvakken (5 ECTS):

Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group) 5
Latin Language Acquisition 1 (B/C-group) 5

Keuze uit cultuurvakken (5 ECTS):

Er is is keuze uit een werkcollege oude geschiendenis of een van de cultuurvakken van eerste semester van het tweede jaar

Tasting antiquity: ancient food and foodways 10
Tota Italia: unity and diversity in 'Roman' Italy 10

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten

Keuze werkcollege (5 ECTS)

Keuze uit werkcollege Egyptologie (zie bij afstudeerrichting Egyptische taal en cultuur (Egyptologie)) of Assyriologie

Werkcollege 2: Akkadisch 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid

Keuze werkcollege (5 ECTS)

Het eindwerkstuk wordt geschreven in combinatie met een seminar Oude Geschiedenis

Crisis! Individual and collective misfortunes in antiquity 10
Slavernij in de Grieks-Romeinse wereld 10
“Oud Nieuws”: communicatie en nieuwsvoorziening in de Griekse oudheid 10

More info

..