Prospectus

nl en

Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen. Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

De antieke wereld (het oude Nabije Oosten, Egypte, de Griekse wereld en het Romeinse rijk, van de Bronstijd tot de 4de eeuw n.C.) kent een ongelooflijk rijkgeschakeerd religieus leven. Dit college probeert iets van die rijkdom te introduceren, en doet dat aan de hand van een aantal centrale thema’s als veelgodendom, rite en mythe, priesterschap, gedachten over dood en hiernamaals, divinatie en (nood)lot, offer en wijgeschenk, gebed, heilige ruimte en heilige tijd. Hiermee wordt dit college ook een inleiding op verscheidene fundamentele bouwstenen van het fenomeen religie in zijn algemeenheid. Wanneer concrete voorbeelden besproken worden, zal het accent liggen op de Griekse wereld, tegen de achtergrond van de andere genoemde gebieden/culturen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze collegereeks heeft inzicht in enkele hoofdthema’s van de godsdienstgeschiedenis, en heeft men men globale kennis van het ‘religieuze landschap’ van de wereld van de oudheid.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schiftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Blackboard wordt niet gebruikt; er is wel een website, zie www.oudegeschiedenis.info of www.ancient-history-online.info

Literatuur

  • Sarah Isles Johnston ed., Religions of the ancient world. A guide (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2004). ISBN 0674015177 / ISBN-13 978-0674015173. Pas op: NIET de verkorte paperback editie van 2007! Uit dit boek: pp. Ix-xiv, 1-240, 657-677, en van pp. 243-656 van ieder thema de introductie en de delen over Griekenland, Etrurië en Rome. Zie ook hieronder bij: opmerkingen.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Dhr Dr. F.G. Naerebout

Opmerkingen

  • Het is mogelijk dit college voor 10 ECTS te volgen; in dat geval dient het gehele boek bestudeerd te worden en een uitgebreid tentamen te worden afgelegd.

  • Voor studenten GLTC is dit college 5 ECTS in combinatie met het Methodenblok Oude Geschiedenis. Zij bestuderen alleen de collegestof en NIET de literatuur. Voor het tentamen melden zij zich aan met studiegidsnr. 5772K1113T (Geloof aan de goden GLTC (TEN)).