Prospectus

nl en

Egyptische maatschappij

Course
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Egypte onder de farao’s 5531VEOF te hebben afgerond.

Beschrijving

Inleiding tot aspecten van de Faraonische samenleving, met bijzondere aandacht voor discussie hierover in de egyptologie. Onderwerpen:

I. omgeving en ontwikkeling van de Egyptische staat: algemene inleiding; landschap, irrigatie, agrarische productie, bevolking, de staat: ontstaan en structuur

II. bestuur, administratie en recht: politieke structuur, instellingen, bestuur/administratie, recht

III. economie: productie, beheer en verdeling, economische mentaliteit, modellen

IV. sociale structuur: maatschappelijke gelaagdheid, status en inkomen, opvoeding, ontwikkeling

Leerdoelen

Kennis en kritische beoordeling van gangbare egyptologische theorieën met betrekking tot de Oudegyptische samenleving. Mondelinge en schriftelijke vaardigheid om deze kennis en beoordeling uit te drukken.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege; zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Participatie (10 %) en referaat (20 %) over het gekozen onderwerp en literatuurstuk. Essay (70 %) over het gekozen onderwerp waarin een samenvatting wordt gegeven van (1) de inhoud van het betreffende hoorcollege en de bijbehorende literatuur, en (2) de twee stukken literatuur met betrekking tot het onderwerp; een vergelijking wordt gemaakt van die twee stukken en een afrondende conclusie wordt gegeven.

Blackboard/webpagina

Studiemateriaal en cursusbeschrijving in Module [1213]Egyptische maatschappij in Blackboard

Literatuur

Wordt bekendgemaakt op het college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Belangstellenden die dit college in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over toelating, kosten en inschrijving.

Let wel op de toegangseis.

Contact

Bij de docent dr. B.J.J. Haring

Overzicht

Elk onderdeel (zie ‘Beschrijving’) bestaat uit een hoorcollege gevolgd door twee referaten- en discussiebijenkomsten waaraan de studenten actief deelnemen. Uitgangspunten voor de discussies zijn de collegestof, literatuur en vertaalde teksten.

Opmerkingen

Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent