Prospectus

nl en

Werkcollege 1: Akkadisch

Course
2012-2013

Beschrijving

Het lezen van Akkadische teksten uit Mesopotamië in het derde (OAkk), tweede (O/MBab; O/MAss) of eerste millennium (NBab; NAss)

 • De student bestudeert opgegeven teksten in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de achtergronden van de tekst.

 • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Leerdoelen

 • Vaardigheid om de teksten van de gekozen periode vanuit het spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

 • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Werkstuk na het eerste blok. Schriftelijk tentamen na tweede blok.

 • Voor werkcolleges geldt:
  Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd; bij meer dan 2x krijgt de student een extra taak opgelegd waarvan de zwaarte samenhangt met het aantal afwezige colleges. Bij 50% verzuim moet het college tijdens het volgende cursusjaar opnieuw worden gevolgd.

 • De opbouw van het eindcijfer is als volgt:
  voor werkcolleges zonder referaat/opdracht: 20% participatie, 80% werkstuk/tentamen;
  voor werkcolleges met referaat/opdracht: 20% participatie, 30% referaat/opdracht, 50% werkstuk/tentamen.

 • Herkansing werkcollege:
  De herkansing van een werkcollege bestaat uit het opnieuw afleggen of maken van het onderdeel dat onvoldoende is, d.w.z. een hertentamen of een vervangende opdracht voor een werkstuk of referaat.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Opmerkingen

—-