Prospectus

nl en

Management van de Publieke Sector (MPS)*

Course
2012-2013

Management van de Publieke Sector (MPS)

Omschrijving

Verplicht seminar

Het onderwerp van dit seminar betreft de analyse van publieke sector hervormingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vergelijkend perspectief. De nadruk valt op hervormingen in westerse staten. Wanneer men de stroom beleidsdocumenten gepubliceerd door wetenschappers, overheden en internationale organisaties als de IMF, OECD, de Wereldbank in beschouwing neemt dan moet je haast tot de conclusie komen dat bestuurlijke hervormingen overal aan de orde zijn. Maar is dit werkelijk waar? In hoeverre worden de voorgenomen veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd? Voorts is het noodzakelijk na te gaan op welke terreinen bestuurlijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Onder de aanduiding ‘bestuurlijke hervormingen’ gaat een grote verscheidenheid aan thema’s schuil. Het uitgangspunt van dit seminar is dat publieke sector hervormingen een multi-dimensionaal karakter hebben. De verschillende typen hervormingen hangen met elkaar samen. Men kan spreken van hervormingslagen. De belangrijkste hervormingslagen zijn: – de afbakening tussen de publieke en private sector; – de veranderingen in de verdelingen van taken, bevoegdheden en middelen tussen lichamen van territoriaal en functioneel bestuur; – de relaties tussen het openbaar bestuur en de burger; – de relaties tussen politieke en ambtelijke bestuurders; – reorganisaties van de ambtelijke organisatie voor wat betreft structuur, cultuur en werkwijze; – civil service reform: naar een nieuwe ambtenaar: rechtspositie, mobiliteit, HRM en training; – veranderingen in de ambtelijke organisatie, werkwijze en management en in het bijzonder de introductie van NPM. In het seminar gaan we deze hervormingen bestuderen en naar de onderlinge dwarsverbanden kijken.

Leerdoelen

a. een beter begrip te ontwikkelen van publieke sector hervormingen door middel van kritische analyse.
b. Om een reflectie mogelijk te maken op de mogelijkheden om publieke sector hervormingen in de praktijk door te voeren.
c. Daarbij door middels van het schrijven van papers en het voeren van discussies over deze thematiek deze vaardigheden te verdiepen

Rooster

Wednesday 6-2-2013 18.30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 13-2-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 20-2-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 27-2-2013 18.30 20.00 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 6-3-2013 18.30 20.00 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 13-3-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 20-3-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06

Onderwijsvormen

Werk- en interactieve hoorcolleges

Toetsing

2 opdrachten van elk 1250 woorden en een eindopdracht van 2500 eindcijfer naar rato van omvang berekend: respectievelijk 25%, 25% en 50%. Elk van de onderdelen dient voldoende te zijn.

Studiemateriaal

Jos C.N. Raadschelders, Theo.A.J. Toonen & Frits M. van der Meer (2007) , Civil Service in the 21st century Palgrave London. (wacht op nader advies voor bestelling met korten)

  • Gerrit S.A. Dijkstra and Frits M van der Meer, Disentangling blurring boundaries: the public/private dichotomy from an organisational perspective, in: Retracing public administration, Elsevier Science Ltd, 2003, 89-106

  • Frits M. van der Meer (ed.) (2011), Civil service systems in Western Europe, Cheltenham/Aldershot: Edward Elgar (via docent)

  • Frits M. van der Meer (2009), Public Sector reform in Western Europe and the rise of the enabling state: an approach to analysis, in R Mathur (ed.), Glimpses of Civil Service reform, 171-195, Hyderabad, Icfai Press (via docent).

  • Frits M. van der Meer, Casper F. van en Berg and Gerrit S.A. Dijkstra, (2012) Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance: naar een nieuwe ambtelijke status, Leiden: LUP.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 1 december 2012

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

prof dr Frits M van der Meer
Meerf@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst:

Lezen sheets en Frits M. van der Meer (2009), Public Sector reform in Western Europe and the rise of the enabling state: an approach to analysis, in R Mathur (ed.), Glimpses of Civil Service reform, 171-195, Hyderabad, Icfai Press via docent.