Prospectus

nl en

Programma

Not available in English

Studieadviseur

Afspraak studieplanning

Je kunt een afspraak maken met studieadviseur Sofie Delpeut voor het bespreken van je resultaten, de studievoortgang en (persoonlijke omstandigheden. Het maken van afspraken gaat via mail. Of je kunt langskomen tijdens het inloopspreekuur.

Vakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Thesis MPS* 15
Complexe besluitvorming in organisaties 5
Human Resource Management 5
Bestuurskundig Onderzoek * 5
Organisatieverandering in de Publieke Sector 5
Public Governance and Government: Tussen publiek en privaat 5
Publieke Waarden 5
Strategisch Management van de Publieke Sector 5
Management van de Publieke Sector (MPS)* 5
Onderzoek naar Publiek Management* 5
MPS en Toezicht 5
Financieel Management (MPS) 5
Vergelijkend Publiek Management 5

Regels

Onderwijs- en Examenregeling

De Onderwijs- en Examenregeling

Verplichte vakken

In totaal dient u 60.0 ECTS te halen. De vakken aangegeven met een * zijn verplicht en kunnen niet vervangen worden door andere vakken uit Management van de Publieke Sector. Mocht u één van de niet verplichte vakken willen vervangen door vakken uit een ander blok dan kan dit.

Tempo

Management van de Publieke Sector (MPS) is een voltijdse opleiding. U kunt natuurlijk zelf besluiten een ander tempo aan te houden. Zorgt u dan dat u bij de planning rekening houdt met de verplichte vakken en geef deze voorrang. Verplichte vakken zijn aangegeven met een (*). We willen u ook graag attenderen op de langstudeerdersboete

ULCN, Umail, Blackboard

ULCN

ULCN staat voor Universiteit Leiden Community Network. Iedere student kan via het internet toegang krijgen tot de diensten van ULCN. Studenten krijgen vooral te maken met uSis en uMail.

Studenten zijn verplicht zich in te registreren voor alle vakken, tentamens en herkansingen in uSis. Inschrijven kan met het ULCN-account en kan vanaf vier weken voor de start van de activiteit tot 10 dagen voor de start Kijk hoe je je kunt registreren op USIS helpdesk of de FAQ.

USis biedt verder de volgende mogelijkheden voor studenten:

 • het opvragen van behaalde tentamenresultaten;

 • het wijzigen van het studieadres;

uMail is je universitaire e-mailbox. Hierin krijg je berichten van je opleiding of van de universiteit, bijvoorbeeld de bevestiging van je aanmelding via uSis voor een tentamen of werkgroep. Het Instituut verstuurt informatie over de opleiding via uMail. Er wordt dan ook van je verwacht dat je je uMail regelmatig leest.

Blackboard
De Universiteit Leiden heeft een digitale leeromgeving, Blackboard. Op Blackboard kan voor cursus een omgeving aangemaakt worden, maar niet elke docent maakt hiervan gebruik. Blackboard wordt bijvoorbeeld gebruikt om sheets en opdrachten voor de colleges op te zetten, discussiegroepen te vormen, emails te sturen etc. Je kunt Blackboard vinden op www.blackboard.leidenuniv.nl.
Via Blackboard kun je je niet officieel inschrijven voor een cursus!

Wanneer kan ik me inschrijven voor Blackboard pagina? Wanneer gaat een Blackboardpagina open voor studenten
De coördinator van het vak bepaalt zelf of hij of zij gebruik maakt van Blackboard en zo ja, wanneer deze opengesteld wordt voor studenten. Veel coordinatoren hebben in de vakomschrijvingen in de e-gids aangegeven wanneer het vak (ongeveer) beschikbaar komt.
Als de coördinator van een vak dit niet heeft gedaan en u wilt graag weten of hij of zij van plan is Blackboard te gebruiken of wanneer deze opengezet wordt, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende coördinator.

Ik heb me in USIS aangemeld voor een vak. Waarom zie ik dit niet in Blackboard?
USIS en Blackboard zijn niet aan elkaar verbonden. Naast het inschrijven voor het vak via USIS dient u zich als u van Blackboard gebruik wilt maken apart in te schrijven (enrollen) in Blackboard.

Adressen

Campus The Hague is a faculty of Leiden University, located in The Hague. The Campus has several buildings. Mostly, we use “Casuaris” and “CDH-SH” for educational purposes.

CASUARIS (SBS)

Location Casuaristraat/Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
The Netherlands

CDH-SH

Location Stichthage
Koningin Julianaplein 10
2595 AA The Hague
Rooms is Stichthage do not have numbers but names, e.g. ‘Korte Voorhout’.

Route description

Belangrijke data

Belangrijke data

Scriptiebijeenkomsten

Op deze bijeenkomsten wordt toegelicht hoe u de scriptie opstart.

De eerstvolgende bijeenkomst is 2 mei van 18-19.30 uur in zaal Benoordenhout (Stichthage).

Inschrijfdag

Datum: 4 februari

 • 18.30 – 19.00 Inlopen (koffie en thee)

 • 19.00 – 19.15 Welkomswoordje coordinator

 • 19.15 – 19.30 Uitleg Usis (studentambassadeur)

 • 19.30 – 21.00 Inschrijven in Usis en vragen stellen aan studieadviseurs en coordinatoren.
  Locatie: zaal A3.08, Schouwburgstraat
  Schouwburgstraat 2
  2511 VA Den Haag

Handleidingen

Wegwijzer

Wegwijzer September 2012

Leidse Catalogus / bibliotheekgebruik

Hoe ga je in Leiden concreet te werk bij het zoeken naar boeken en artikelen? En hoe krijg je ze vervolgens in handen, in digitale of gedrukte vorm? Hoe kun je met de Catalogus snel en simpel boeken en artikelen zoeken waarvan je al titelgegevens hebt? Hoe kun je boeken en artikelen zoeken op onderwerp? En hoe krijg je tenslotte het boek of artikel in handen? Misschien is het wel volledig digitaal beschikbaar!

Cursusmateriaal voor de afzonderlijke databases, zoals PiCarta en Web of Science, vind je in de handleidingen en demo’s.

Handleiding Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Een beknopte handleiding