Prospectus

nl en

Bestuurskundig Onderzoek *

Course
2012-2013

Bestuurskundig Onderzoek

Omschrijving

De cursus Bestuurskundig onderzoek is onderdeel van de Master Management van de Publieke Sector (MPS). Het doel van de cursus is de studenten te begeleiden bij het ontwerpen van een bestuurskundig onderzoek dat als basis voor het schrijven van de scriptie kan dienen.

Leerdoelen

  1. Inzicht verwerven in de relatie tussen wetenschap en wetenschappelijk onderzoek en die tussen wetenschap en de bestuurskundige praktijk
  2. Weten wat een probleem is en een relevant wetenschappelijk kennisprobleem kunnen uitwerken
  3. Weten wat een conceptueel theoretisch kader is, uit welke elementen het is opgebouwd, en dat ook kunnen ontwerpen
  4. Weten wat een onderzoeksopzet inhoudt en een aan het gekozen onderwerp aangepast en praktisch uitvoerbaar ontwerp kunnen ontwerpen
  5. Een systematisch opgebouwd en logisch consistent onderzoeksontwerp kunnen schrijven

Rooster

Block 1
Schedule:
4/9 t/m 16/10
Day: Tuesday
Time: 20.00-21.30 hrs
Room: A06.06 Schouwburgstraat, The Hague, exept 18/9 room Lange Voorhout in Building Stichthage.

Block 3
Tuesday 5-2-2013 18:30 20:00 CASUARIS A0.06
Tuesday 12-2-2013 18:30 20:00 CASUARIS A0.06
Tuesday 19-2-2013 18:30 20:00 CASUARIS A0.06
Tuesday 26-2-2013 18:30 20:00 CASUARIS A0.06
Tuesday 5-3-2013 18:30 20:00 CASUARIS A0.06
Tuesday 12-3-2013 18:30 20:00 CASUARIS A0.06
Tuesday 19-3-2013 18:30 20:00 CASUARIS A0.06

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, discussies, werkopdrachten

Toetsing

Paper in de vorm van een onderzoeksontwerp. Het paper dient per (datum wordt nog bekend gemaakt) ingeleverd te worden. De collegestof behoort ook tot de paperstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

Collegestof

Leerboeken en inleidingen tot de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek die tijdens de Bachelor, Premaster en Masteropleiding van een universitaire opleiding in de sociale wetenschappen zijn bestudeerd en gebruikt

  1. Babbie, Earl R. (2011), The practice of social research. 10th edition, Wadsworth, Thomson Learning Inc., ISBN 0-534-62029-9
  2. Neuman, W. Lawrence (2010), Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. 7th edition London: Pearson, ISNB-10: 0205615961
  3. Seegers, Jo (2002), Methoden voor de maatschappijwetenschappen. 2de druk, Assen: Van Gorcum, ISBN: 9789023233411
    Andere leerboeken en inleidingen dan de hierboven genoemde titels mogen alleen worden gebruikt na toestemming van de docent.

Thematische boeken
Blakie, Norman (2000), Designing social research. The logic of anticipation. Oxford: Polity Press.
Bickman, Leonard and Debra J. Rog eds. (1998), Handbook of applied social research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Artikelen en hoofdstukken uit leerboeken
Maxwell, Joseph A. (1998), “Designing a qualitative study”. In: Bickman, Leonard and Debra J. Rog eds. (1998), Handbook of applied social research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Yin, Robert K. (1998), “The abridged version of case study research: Design and method”. In: Bickman, Leonard and Debra J. Rog, eds. (1998), Handbook of applied social research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Overige literatuur wordt tijdens de cursus bekend gemaakt

Blackboard

De docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is beschikbaar vanaf ongeveer een week voordat de cursus start.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Docent: dr. J.J.J.M. Wuisman
Email: wuisman@fsw.leidenuniv.nl
Telefoon: 071-527 3897
Werkplek: 6C-04
Adres: Peter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
Postadres: Faculteit Sociale Wetenschappen, Postbus 9555, 2300 RA Leiden

Opmerkingen/Voorbereidingen voor de eerste bijeenkomst

-