Prospectus

nl en

Complexe besluitvorming in organisaties

Course
2012-2013

Complexe Besluitvorming in Organisaties

Omschrijving

Deze cursus vormt een verdieping van de cursus strategisch management vanuit het perspectief van besluitvorming en beleidsuitvoering. Organisaties in de publieke sector zijn in toenemende mate strategisch afhankelijk van het gedrag van andere organisaties bij het nemen van collectieve besluiten of het uitvoeren van beleidsmaatregelen. De afhankelijkheden met andere organisaties zijn deels formeel vormgegeven in institutionele arrangementen, zijn deels het gevolg van kenmerken van besluitvormingssituaties en deels vormgegeven in informele bindingen. Meer praktisch geformuleerd: vaak is het ongewis wat de ‘beste’ oplossing is voor beleidsvraagstukken en organisatievraagstukken. Ook binnen organisaties vinden we dergelijke afhankelijkheden. Procedures voor besluitvorming en beleidsuitvoering in organisaties garanderen dat allerlei visies, belangen en inzichten in deze processen worden meegewogen. Bij besluitvorming in organisaties is het daarom erg belangrijk om rekening te houden met de verschillende, soms tegenstrijdige belangen, visies en inzichten binnen de organisatie.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student in staat om:

 • enkele prominente (ruimtelijke) theorieën en modellen van besluitvormingsprocessen en uitvoeringsprocessen, die in de bestuurskunde, economie en politicologie zijn ontwikkeld, te benoemen en te illustreren aan de hand van casussen;

 • deze modellen toe te passen op eenvoudige vraagstukken / casussen van besluitvorming en beleidsuitvoering in en tussen organisaties;

 • de specifieke uitkomsten van enkele concrete besluitvormings- en uitvoeringsprocessen te verklaren en te voorspellen met behulp van simulaties op basis van drie verschillende modellen;

 • zelfstandig gegevens te verzamelen waarmee een modelgestuurde analyse van besluitvorming en beleidsuitvoering kan worden verricht;

 • de verzamelde gegevens te analyseren en voorspellingen van / verklaringen voor uitkomsten te genereren en te onderbouwen;

 • in samenwerking met anderen helder te rapporteren over een modelgestuurde analyse van besluitvorming en beleidsuitvoering.

Rooster

Schedule:
5/9 t/m 17/10
Day: Wednesday
Time: 20.00-21.30 hrs
Room: A0.06 Casuariestraat, exept for 19/9 in room Lange Voorhout Building Stichthage
Extra college: maandag 1/10 van 18.30-20.00 uur in zaal A0.06, Schouwburgstraat.

Exam:
24-10-2012 20:00-21.30 hrs in room A2.04 CDH-SCHOUW

Re-exam:
20-12-2012 20:00-21.30 hrs in room A0.01 CDH-SCHOUW

Onderwijsvormen

Het vak bestaat uit 7 hoorcolleges. Ter voorbereiding van het tentamen worden oefenopdrachten ter beschikking gesteld met normantwoorden.

Toetsing

 • Een kleinschalig individueel tentamen (20%)

 • Een paper geschreven in een groep van twee studenten (80%)

Studiemateriaal

 • Shepsle, K.A. and M.S. Bonchek, Analyzing politics. Second edition. New York: W.W. Norton, 2010 (paperback ISBN 978-0-393-93507-3).

 • Collegestof

 • Enkele artikelen (Beschikbaar t.z.t. via docent of Blackboard)

 • Studiewijzer

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Prof.dr. René Torenvlied
r.torenvlied@fsw.leidenuniv.nl

Dr. Jelmer Schalk
j.schalk@fsw.leidenuniv.nl