Prospectus

nl en

Onderzoek naar Publiek Management*

Course
2012-2013

Onderzoek naar Publiek Management

Omschrijving

In deze cursus wordt aandacht besteed aan enkele kenmerkende (clusters van) theorieën en thema’s met betrekking tot het wetenschappelijke onderzoek naar publiek management. In de cursus gaan wij in op de waarde en praktische relevantie van theorie en theorievorming voor het onderzoek naar en het managen van de publieke sector. In een reeks van zeven colleges bespreken wij:

 1. de grondslagen van de Bestuurskunde als discipline en nut en noodzaak van theorievorming in de bestuurskunde
 2. Het Waldo-Simon debat en de politiek-bestuur scheiding;
 3. Historische dimensies van bestuurskunde en publiek management;
 4. Max Weber, New Public Management en de herevaluatie van de Bureaucratie;
 5. Luhmann en postmodernistische benaderingen van publiek management;
 6. Institutionele theorieën van besluit- en beleidsvorming en
 7. Governance.

Leerdoelen

 • Studenten dienen na afloop een breed begrip te hebben van bestuurskunde als intellectuele discipline.

 • Studenten hebben na afloop kennis van de meest gangbare theorieën in de bestuurskunde.

 • Studenten krijgen een brede basis aan theorie en thematiek die hen in staat moet stellen geïnformeerde keuzes voor eigen onderzoek te maken.

Rooster

Wednesday 6-2-2013 20.00 21:30 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 13-2-2013 20.00 21:30 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 20-2-2013 20.00 21:30 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 27-2-2013 20.00 21:30 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 6-3-2013 20.00 21:30 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 13-3-2013 20.00 21:30 CDH-SCHOUW A0.06
Wednesday 20-3-2013 20.00 21:30 CDH-SCHOUW A0.06

Onderwijsvormen

De reeks bestaat uit avondcolleges waarbij klassieke en hedendaagse bestuurskundige theorieën en thema’s worden besproken. Hierbij is er telkens aandacht voor één auteur, theorie of thema per avond. Tijdens de colleges zal er een brede verkenning van de stof plaatsvinden aan de hand van de opgegeven en op voorhand bestudeerde literatuur. Daarnaast heeft dit vak tot doel de stof te reproduceren door middel van discussie. Dit zal voornamelijk gebeuren aan de hand van door de studenten ingeleverde leesvragen (zie onder). Ieder college heeft zodoende nadrukkelijk een interactieve opzet.

Toetsing

Wekelijkse voorbereiding en opdracht

 • Van de studenten wordt verwacht dat zij de aangeduide literatuur op voorhand lezen en bij elke tekst telkens één kritische vraag of opmerking inleveren met een kort antwoord en/of commentaar. De verzamelde vragen zullen dienen als grondstof voor discussie en toepassing tijdens het college. Vragen en opmerkingen moeten worden ingeleverd via het communication-board op Blackboard, uiterlijk één dag voorafgaand aan het college vóór 12.00 uur.

NB: Studenten zijn verplicht de leesvragen / kritische opmerkingen naar behoren en tijdig in te leveren alvorens een eindcijfer voor het vak kan worden gegeven. De vragen worden niet becijferd.

Paper

Studenten schrijven ter afronding van het vak een paper. Dit paper wordt wel voorzien van een cijfer. Dit cijfer is het eindcijfer van het vak. De collegestof behoort ook tot de paper voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

 • H.G. Frederickson & K.B. Smith (2003). The Public Administration Theory Primer. Boulder (Col.): Westview.

 • Aanvullend materiaal. Zie blackboard en de vakwijzer aldaar.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 15 januari 2013.

Inschrijven

via Usis

Contactinformatie

Toon Kerkhoff
E-mail: tkerkhoff@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst

Het tempo van dit vak is relatief intensief en studenten zullen veel moeten lezen. Van de studenten wordt gedegen voorbereiding op en actieve deelname aan de colleges verwacht.