Prospectus

nl en

MPS en Toezicht

Course
2012-2013

MPS en Toezicht

Omschrijving

Gebruikelijk is de publieke sector op te delen naar de te onderscheiden hoofdtaken: beleid, uitvoering en toezicht. In de reeks colleges zal de focus liggen op de wereld van het overheidstoezicht i.h.b. door inspecties. De ontwikkeling van de functie en de organisatie van het “toezicht vanwege de overheid” komt ruimschoots aan de orde. Daarbij wordt de relatie gelegd met de ontwikkeling van de rol van de overheid in onze samenleving en de veranderingen die zich daar in voordoen. Gegeven het feit dat we het over toezicht hebben gaat het natuurlijk over de ontwikkeling in de regulering en besturing (Governance!). Naast aandacht voor toezicht vanwege de overheid wordt ook aandacht besteed aan toezicht via zelfregulering in niet-overheidsorganisaties. Tijdens de serie zal tijdens een van de colleges een toezichthoudende organisatie de gelegenheid krijgen een uitgebreide presentatie te geven van de rol die zij vervult waarbij aandacht wordt gegeven aan de wettelijke basis, de uitvoering van de werkzaamheden en er zal recente rapportage worden besproken.

Doelstelling

Leren redeneren over de samenhangen tussen (semi-)overheidstaken, organisatie van die taken en handhaving. Kennis verkrijgen over de inrichting van toezicht binnen de Nederlandse overheid en de ontwikkelingen die deze doormaakt. Kennis te verkrijgen over de wijze hoe zelfregulering functioneert bij o.a. NGO’s.

Doelen

Oriëntatie op inhoud bestuur in de (semi-)publieke sector en deelgebieden daarvan en idem in de non-profit sector.
Grondslagen Academische vaardigheden

Rooster

Tuesday 2-4-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 9-4-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 16-4-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 23-4-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 7-5-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 14-5-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 21-5-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06

  • Verdere informatie over het rooster en de literatuur staat op Blackboard. Deze pagina is al open voor studenten.

Onderwijsvormen

College met interactie. Enkele colleges zijn mede gebaseerd op een casus. Een college zal verzorgd worden door een gastdocent.

Toetsing

  • Midterm paper (10% eindcijfer)

  • Eindpaper (90% eindcijfer)

Studiemateriaal

  • Goodijk, R., (2012), Falend toezicht in semipublieke organisaties? Zoeken naar verklaringen. Assen: Van Gorcum. ISBN: 978 90 232 5006 7

  • Verdere informatie over het rooster en de literatuur staat op Blackboard. Deze pagina is al open voor studenten.

Blackboard

Gebruik zal gemaakt worden van Blackboard

Inschrijven

Inschrijven via USIS

Coördinator / Docent

Drs. C. Nagtegaal, MSc.-PA
cnagtegaal@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-