Prospectus

nl en

Keuzevak: Human Resource Management (EBM 2013-2014)

Course
2011-2012

Human Resource Management (5 ECTS), BSK

Docent(en):
Dr. T. Steen

Vakbeschrijving:
Bij het vak Human Resource Management zal aandacht worden besteed aan de relatie tussen de organisatie en haar werknemers; de benadering is voornamelijk vanuit een psychologische invalshoek, waarbij tevens basisconcepten uit de psychologie aan de orde worden gesteld. Het vak bestaat ondermeer uit volgende onderwerpen: – Inleiding in HRM en Organisational Behavior – De relatie tussen het individu en de organisatie – Persoonlijkheden van het individu (persoonlijkheidsleer) – Samenwerking tussen individuen (perceptie en attributie) – Motivatie(technieken)
Daarnaast heeft het vak de doelstelling de studenten inzicht te geven in het specifieke karakter van HRM en de waarden die van invloed zijn bij overheidsorganisaties.

Onderwijsvormen:
Seminar. Groepjes studenten kiezen een opdracht die schriftelijk moet worden uitgewerkt aan de hand van verplichte literatuur. Deze notities dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten.

Studiemateriaal:
N.n.b.

Eindtermen:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • De student heeft inzicht in het vakgebied Human Resource Management

  • De student heeft inzicht in de belangrijkste principes die binnen het vakgebied gehanteerd worden en inzicht in elementaire grondbeginselen van de psychologie.

  • De student heeft kennisgemaakt met het specifieke karakter van HRM en de waarden die van invloed zijn bij overheidsorganisaties.