Prospectus

nl en

Analyse van Sociaal-economisch Beleid (EBM 2013-2014)

Course
2011-2012

Docent(en):
Prof. dr. C.L.J. Caminada en prof. dr. K.P. Goudswaard

Vakbeschrijving:
Bij Analyse van Sociaal-economisch Beleid zal een verdere verdieping plaatsvinden met een toespitsing op thema’s die eerder in het curriculum aan de orde kwamen. In dit seminar worden eerst beknopt enkele methoden en technieken behandeld om economisch beleid te kunnen analyseren. Vervolgens bereiden groepjes studenten een paper voor onder begeleiding van een docent. Studenten kunnen kiezen uit een aanbod van voorgeselecteerde thema’s die eveneens zijn toegespitst op de verschillende doelgroepen. Deze papers dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten. Enkele voorbeelden van onderwerpen: – Maatschappelijke kostenbatenanalyse (bijvoorbeeld toe te passen op infrastructuur) – Optimale vormgeving van de studiefinanciering – Gevolgen van hervormingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid

Onderwijsvormen:
Seminar. Groepjes studenten kiezen een opdracht die schriftelijk moet worden uitgewerkt aan de hand van verplichte literatuur. Deze notities dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten.

Studiemateriaal:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De (basis)literatuur die nodig is zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de Blackboardsite.

Toetsing:
Participatie, de paper en de presentatie daarvan.

Eindtermen:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • De student heeft inzicht in een belangrijke (actueel) maatschappelijk vraagstuk op sociaal-economisch terrein.

  • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van sociaal-economische informatie.

  • De student heeft een zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake economische beleidsanalyse.

  • De student heeft inzicht in enkele methoden en technieken van economische beleidsanalyse.