Prospectus

nl en

Introduction to Papyrology (translated texts)

Course
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Uit het zand van Egypte zijn tienduizenden op papyrus en soms ook op ander materiaal geschreven teksten tevoorschijn gekomen. Deze teksten, in inhoud variërend van brief tot landregister, van gelegenheidsgedicht tot contract, vormen een fascinerende bron voor vele vormen van oudhistorisch onderzoek. Dit college vormt een eerste inleiding tot het specialisme dat zich bezighoudt met de ontsluiting van dit bronnenmateriaal, de Papyrologie. Kennis van Grieks, Latijn of Egyptisch is niet noodzakelijk: er wordt uitsluitend met vertaalde teksten gewerkt.

Leerdoelen

Na het volgen van dit college is de student bekend met Griekse papyri van gevarieerde inhoud en uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor met name de oude geschiedenis; hij is bekend met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte en met het apparaat papyrologie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Beoordeling van actieve deelname aan de colleges inclusief kort referaat (40%) en van de schriftelijke voorbereiding voor de colleges (huiswerk wordt op onregelmatige tijdstippen ingenomen) (60%). Er geldt voor dit college een aanwezigheidsplicht.

Blackboard

Nee.

Literatuur

Wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten OCMW worden aangemeld door de onderwijsadministratie in uSis.

Contact

Bij de docent, Mw. Dr. F.A.J.Hoogendijk.