Prospectus

nl en

Sociologie

Course
2012-2013

Omschrijving

De sociologie is net als economie, politicologie en rechten één van de zogenaamde ondersteunende disciplines van de bestuurskunde. In de cursus besteden we onder andere aandacht aan de volgende drie vraagstukken: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is de specifiek sociologische invalshoek? Wat is de bijdrage van sociologie aan bestuurskunde?

Zoals tijdens de cursus zal blijken, biedt de sociologie uitstekende instrumenten om maatschappelijke vraagstukken te analyseren, dat wil zeggen beschrijven en verklaren. Of het nu gaat om de toenemende kloof tussen hoger en lager opgeleiden, om de opkomst van populistische groeperingen, om problemen in de ‘multi-etnische samenleving’, om de (vermeende) verruwing in de samenleving, om de effecten van globalisering, om mediahypes en massahysterie: sociologen wijden er interessante beschouwingen aan die aanknopingspunten bieden aan het openbaar bestuur om die problemen het hoofd te bieden. Ten slotte is de sociologie van (netwerken van) organisaties een voor de bestuurskunde belangrijk specialisme van de sociologie, omdat het openbaar bestuur bestaat uit organisaties.

De zeven hoorcolleges worden aangevuld met een drietal werkgroepen waarin studenten zelf een sociologische visie ontwikkelen en toepassen op een actuele bestuurskundige casus.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student in staat om:

  • de belangrijkste sociologische theorieën te benoemen en te vergelijken;

  • de houdbaarheid van deze theorieën te evalueren in het licht recente ontwikkelingen in het openbaar bestuur;

  • zelfstandig een socioogische analyse uit te voeren op een actuele casus uit het openbaar bestuur;

  • in samenwerking met anderen helder te rapporteren over deze analyse

Rooster Hoorcollege; Don 7/2 t/m 21/3, 13-15 uur in SC-01 MUV 28/2 Geen college, deze is verplaatst naar 26/2 van 9-11 uur in zaal 1A20.

werkgroepen:
wg 1 ma 11/2, 25/2, 11/3 van 13-15 uur in 5A42
wg 2 ma 11/2, 25/2, 11/3 van 15-17 uur in 5A42
wg 3 woe 13/, 27/2, 13/3 van 9-11 uur in 1A15

*Tentamen: Do 28/3 van 13-16 uur in USC

*Hertentamen: Vrij 7/6 van 13-16 uur in USC)

Onderwijsvormen

Het vak bestaat uit 7 hoorcolleges en 3 werkcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (70%). Minimumcijfer: 5,5
Werkgroepopdrachten (30%). Minimumcijfer: 5,5

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

  • Macionis, J.J. (2013/2011). Society: The basics (12th ed.). Boston: Pearson.

  • Rademaker, L. and Noort, W. van (2012). Sociologie en samenleving. Een inleiding tot de sociologie. Dordrecht: Convoy Uitgevers.

  • Collegestof

  • Enkele artikelen (Beschikbaar via docent of Blackboard)

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Dr. Jelmer Schalk
j.schalk@fsw.leidenuniv.nl

Dr. Wim van Noort
noortwjvan@fsw.leidenuniv.nl @fsw.leidenuniv.nl